WHO, Världshälsoorganisationen sammanfattar det så här: Tobaksindustrins riktar in sig på barn och ungdomar för att ersätta de 8 miljoner människor som deras produkter dödar varje år.
https://www.youtube.com/watch?v=ByR0cONMSf8

Ett bevis för det som WHO uppger är Tobacco-Free Kids undersökning av 23 länder. Den visar hur världens största tobaksbolag riktar sig till barn genom reklam, marknadsföring och produktplacering vid skolor runt om i värden. Tobaksindustrins strategier att nå barnen undersökta – Tobaksfakta

Unga flickor och kvinnor når tobaksbolagen med budskap om hur produkterna hör ihop med kvinnlighet. Tiderna och kvinnoidealen förändras, det gemensamma är bolagens hänsynslösa påverkansarbete för att locka flickor och kvinnor att använda tobaksprodukter. Det visar en Tobacco Free kids i en historisk expose. https://www.tobaccofreekids.org/womensreport

När en produkt tappar i popularitet tar tobaksindustrin fram någonting annat, för att hålla igång försäljningen. En WHO rapport från 2021 pekar på hur det minskade rökandet leder till aggressiv marknadsföring av e-cigaretter, riktat mot barn och unga. https://tobaksfakta.se/ny-who-rapport-varnar-for-e-cigaretter/

Förutom att manipulera människor genom reklam riktar tobaksbolagen in sig på att förhindra att samhället ska se dem på ett negativt sätt. En väg för att nå dit är med falska argument som sägs vila på forskning. Det gjorde man på 50-talet och det gör man än idag, visar Stanford universitetets vitbok över tobaksbolagens metoder.
Tobaksindustrin fortsätter förvilla allmänheten med metoder från förr – Tobaksfakta

Ett färskt exempel på manipulation för att påverka opinionen är Philip Morris annonser i tidningen Boston Globe, som är förvillande lika vanliga artiklar. I artiklarna citeras nästan 100 forskare, VD:ar med flera som inte visste att detta ingick i en annons. Forskare trodde att de blev intervjuade för artikel – hamnade i tobaksbolags annonser – Tobaksfakta

Att ge med ena handen och ta med den andra, är också en ofta använd strategi för tobaksbolagen. Ett färskt exempel kommer från Singapore där tobaksbolag sponsrade kultur och utbildning för att påverka politiken.
https://tobaksfakta.se/tobaksindustrin-anvande-kultur-och-utbildning-for-att-paverka-politiken/

Att ge med ena handen och ta med den andra gällde också under COVID-19 pandemin som på olika sätt användes för att marknadsföra tobaksprodukter. Ett exempel är e-cigarettsbutiker i USA som bjöd på ansiktsmasker för e-cigarettsköpare, i syfte att öka sin försäljning. https://www.tobaccofreekids.org/media/2020/2020_05_covid-marketing https://tobaccotactics.org/supply-chain/

Granskningar av tobaksindustrin visar allt man gör för undgå politiska beslut som går dem emot. University of Bath har kartlagt vad de fyra största tobaksbolagen gör för att undkomma skatt.https://www.bath.ac.uk/announcements/big-tobacco-big-avoidance-how-subsidiaries-can-help-the-global-tobacco-industry-avoid-tax/

Industry Watch visar hur de gör för att komma runt förbudet mot mentolcigaretter i EU.
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2022/03/20/tobaccocontrol-2021-057213

Att bli av med konkurrens kan vara ett annat mål. University och Bath och undersökande journalister på BBC visar hur BAT, British American Tobacco, anlitade spioner och betalade mutor för att hindra konkurrens från andra tobaksbolag. De gjorde det under förevändning att de hjälpte till att skydda landet mot illegala tobaksprodukter, men det var bara falsk propaganda.
https://www.youtube.com/watch?v=VumctoOdIFM

Det pågår en ständig kamp mellan folkhälsan och tobaksbolagen. I en fransk-kanadensisk dokumentär från 2018 visas hur tobaksbolag erövrar nya marknader och nya konsumenter genom manipulation och korruption. https://www.youtube.com/watch?v=gYLR_dVJ1fY

Ett område där det är långt mellan verklighet och vad tobaksindustrin uppger är miljöarbetet – i en sammanfattning som WHO presenterar konstateras att tobaksbolag ägnar sig åt greenwash – att utge sig för att vara miljövänliga när det egentligen är tvärtom.

 

 

 

 

Läs vidare