Tema: Tobaksindustrin bakom masken

I mer än 100 år har tobaksindustrin lockat unga människor att bli beroende av nikotin. Det pågår nu en dragkamp mellan folkhälsan och tobaksindustrins vinstintressen. Vi vill med denna serie bidra till att visa vilka tobaksindustrin är bakom masken, hur de infiltrerar samhället och vilka konsekvenser det får.

Om temat

Att cigaretter är farligt för hälsan är idag allmänt känt, men få vet hur enträget tobaksföretagen jobbar för att fortsätta göra människor beroende av nikotin. I den här serien granskar vi hur tobaksindustrin infiltrerar samhället, och hur såväl barn som politiker påverkas av det.

Läs mer

Artiklar

Tema: Tobaksindustrin bakom masken

I mer än 100 år har tobaksindustrin lockat unga människor att bli beroende av nikotin. Det pågår nu en dragkamp...

Läs mer

Tema: Regeringen föreslår förbud mot smaker på e-cigaretter men inte vitt snus

När nya nikotinprodukter, som e-cigaretter och vitt snus, smaksätts blir de mer lockande, särskilt för unga människor. Det skriver regeringen...

Läs mer

Tema: Nikotinet fritt från tobak – som sockret fritt från sockerbetan

Att kalla nikotinprodukter tobaksfria kan jämföras med att kalla socker för sockerfritt. Nikotinet har frigjorts från tobaksplantan. Sockret har frigjorts från...

Läs mer

Tema: Nikotinet tobaksfritt
– enligt regeringen

Nikotin extraheras från tobaksplantan, gör detta nikotin till en tobaksprodukt? Regeringen svarar nej på frågan och definierar vitt snus som...

Läs mer

Tema: Tobaksindustrins mål – nikotinberoendet

Nikotin är ett ämne för rekreation och njutning enligt tobaksindustrin. I femtio år har man lurat konsumenter att tro att...

Läs mer

Tema: Portade lobbyister fortsätter ändå

Lobbying innebär att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare. Det är...

Läs mer

Tema: Snusandet ökar i Finland – Cancerorganisationen anmäler Sverige till EU

Cancerorganisationerna i Finland har anmält Sverige till EU-kommissionen. De vill få prövat om Sverige verkligen lever upp till kraven: att...

Läs mer

Tema: Tobaksindustrins välgörenhet gynnar dem själva

Tobaksindustrin har politiskt inflytande i många av världens länder. De använder metoder som är svåra att värja sig mot. Det...

Läs mer

Tema: Tobaksindustrin har indirekt inflytande inom EU

Tobaksindustrin har inte direkt inflytande över politiken på EU-nivå, men däremot indirekt. Det visar den första indexrapporten för hur väl...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev