Samtal om tobak handlar ofta om olika typer av produkter och hur olika skadliga de är för hälsan. Men tobaksbruk handlar i grunden om ett ofta livslångt och kostsamt nikotinberoende. Detta beroende är tobaksindustrins grundläggande affärsidé. Samtidigt som industrin ständigt utvecklar nya knep för att få nya konsumenter att fastna förminskar den beroendet som nikotinanvändning leder till och jämför nikotinkonsumtion med till exempel kaffe. Svenska Snustillverkarföreningen skriver till exempel följande om nikotin på sin webbplats Snusforumet:

”Nikotin är inte någon hälsoprodukt men det är inte heller farligt för de flesta vuxna människor om det konsumeras i måttliga mängder. Höga doser kan dock leda till biverkningar som påminner om hur kroppen reagerar vid för stora doser av koffein, som kaffe eller energidrycker.”

Vad Snusforumet inte nämner är hur starkt beroendeframkallande nikotin är – det är i klass med heroin. Det kan alltså gå väldigt snabbt att bli beroende för den som provar tobaks- eller nikotinprodukter.

Sug efter nikotin

Många som använder tobak vittnar om hur svårt det är att sluta. Åratal efter att man tagit den sista cigaretten eller den sista prillan återkommer suget vid vissa tillfällen. Det är något som beroendeforskaren och neurobiologen Louise Adermark känner igen. Hon forskar på hur nikotinet påverkar kroppen.

–Nu är det 15 år sedan jag rökte, men jag kan fortfarande känna att jag blir sugen, även om jag vet vilka risker som finns med nikotin. Det är en enorm kraft de här produkterna har på en, säger hon.

–När det gäller beroende är det generellt så att man inte förstår att man är beroende av sin produkt, man tror att man har kontroll. När jag rökte sa jag själv saker som att ”jag kan sluta när jag vill, det är bara det att jag inte vill sluta just nu”.

Nikotin är ett nervgift

Många underskattar eller känner inte till vad nikotinet gör i kroppen. Nikotinet förändrar och bygger om strukturer i hjärnan och trots att det från början gör användare avslappnad bidrar det i längden till oro och ångest.

–Det pratas så lite om nikotin och det finns en inställning att nikotin inte är så farligt. Men nikotin är ett nervgift och har många olika effekter på olika funktioner i kroppen , säger Louise Adermark.

Nikotin aktiverar hjärnans belöningssystem och frisätter dopamin, som ger en känsla av välbehag, vilket bidrar till att utveckla beroendet. Ungdomar är särskilt sårbara för nikotinets effekter eftersom tonåren är en viktig tid för hjärnans utveckling. Under denna period är hjärnan extra mottaglig för belöningar.

Personer som använder nikotin i ett tidigt skede i livet riskerar i större utsträckning att bli starkt beroende, och risken att fortsätta ökar jämfört med personer som börjar använda nikotin senare.

Nikotin har också andra effekter på kroppen. Forskning har bland annat visat att nikotin i e-cigarettånga ger samma kortsiktiga effekt på blodkärl som rökcigaretter, nämligen styvare blodkärl, vilket är en riskfaktor för stroke och hjärtinfarkt.

Ökat utbud av nikotinprodukter

Rökningen minskar i västvärlden. För att inte tappa kunder behöver tobaksbolagen då utveckla nya nikotinprodukter för att kunna fortsätta generera vinst. Med de nya produkterna, som vitt snus och e-cigaretter, håller man kvar människor i beroendet med en sorts hälsoargument. De nya produkterna marknadsför som ett sätt att kunna fortsätta att använda nikotin och slippa rökningens negativa hälsoeffekter. Det handlar alltså inte om att bryta beroendet, utan precis tvärtom.

På senare år har utbudet av nikotinprodukter ökat enormt, med till exempel det vita ”tobaksfria” snuset – nikotinportioner, där tobaksbladen har ersatts av annat växtmaterial – och smaksatta e-cigaretter. Det finns tusentals olika smaker på snus, och på e-vätskorna som används till e-cigaretter och många av dem är särskilt attraktiva för ungdomar, som till exempel godis- eller fruktsmaker.

Smaktillsatser, som till exempel mentol, mildrar det inledande obehaget och får människor att fortsätta använda produkten. De blir beroende av nikotinet och därmed säkras bolagens framtida vinster. Barnen är i hög grad de nya kunderna.

–Man ska också vara medveten om det nya tobaksfria snuset kan innehålla upp emot fyra gånger så höga doser nikotin som vanligt snus. Hur dessa höga nivåer påverkar oss vet vi inte idag, säger Louise Adermark.

Jämfört med rökning är snus och e-cigaretter också mer socialt accepterat.

–Med e-cigaretter kommer man inte hem och luktar rök, det är ingen som kritiserar bruket. Det ger mindre incitament att bryta vanan, som blir väldigt dyr i längden, säger Louise Adermark.

 ”Snus ingen metod för rökavvänjning”

Om man ändrar fokus från cigaretter till nikotin blir det tydligare hur många som är beroende av nikotin i Sverige idag. Även om rökningen minskar använder över en tredjedel av Sveriges befolkning nikotinprodukter dagligen, enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport 2021, och det beror på snuset.

Enligt snusindustrin är snus ett bra sätt för vuxna rökare att sluta röka på. Det håller inte Louise Adermark med om.

–Det finns hjälpmedel för folk att sluta, och vi ser i våra studier att dessa produkter fungerar för både rökare och snusare . Tobaks- och nikotinindustrin vill bara byta ett nikotinberoende mot ett annat, beroendet är ju tobaksindustrins grundläggande affärsidé.

–Vi har stor snusindustri i Sverige, och det handlar om mycket pengar. Det finns mycket starka krafter som förespråkar snus, även bland politiker i riksdagen. Man pratar om harm reduction, skademinimering, med argumentet att om man ska använda någon tobaksprodukt så är snus bättre än cigaretter: ”Rökningen har minskat tack vare snuset,” säger tobaksindustrin, men rökningen har minskat i alla länder i Europa även utan snuset. När allt kommer omkring så måste vi ju faktiskt inte använda nikotinprodukter alls, säger hon.

Läs vidare