Foto: Istock

Statistik användning

Varje år kommer det ny statistik gällande användning av nikotinprodukter. Denna statistik är viktig eftersom den visar trender gällande bruk. Statistiken de senaste åren visar att rökningen sakta går ned bland vuxna, medan trenden bland ungdomar är ett kraftigt ökat bruk av framför allt nya nikotinprodukter som vitt snus och e-cigaretter.

Artiklar

Allt fler unga använder vitt snus trots åldersgräns

Användandet av vitt snus fortsätter att ökar bland unga i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Det visar årets nationella...

Läs mer

Rapport från CAN: Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023

Under det senaste decenniet har det skett ett skifte där nya nikotinprodukter utgör en allt större andel av tobaks-och nikotinbruket....

Läs mer

Folkhälsomyndighetens skolundersökning: Snusanvändningen bland unga tjejer har ökat kraftigt

Folkhälsomyndigheten publicerar nu studien Skolbarns hälsovanor och den visar att användandet av snus bland 15-åriga flickor ökade från 7 procent...

Läs mer

Kvinnors snusande ökar kraftigt i Västmanland

Det har skett en kraftig ökning av snusandet bland kvinnor i Västmanland, visar regionens hälsoundersökning. I senaste undersökningen svarar 8...

Läs mer

Färre unga anser det riskfullt att röka och snusa

Andelen unga som anser att det är riskfullt att röka eller snusa har minskat. Det framgår av CAN:s nationella skolundersökning.

Läs mer

Vanligt att vejpa bland unga

Bruket av e-cigaretter har mångdubblats bland skolelever, samtidigt fortsätter användningen av vitt snus att stiga, visar CAN:s skolundersökning 2022.

Läs mer

Ny statistik visar ökad användning av vitt snus

Det har blivit vanligt bland unga att använda nya varianter av nikotinprodukter som nikotinsnus (vitt snus) och e-cigaretter, och ökningen...

Läs mer

Det vita snuset ökar bland unga – svenskarna vill reglera

En undersökning från Kantar Sifo visar tydligt att svenskarna är emot tobaksbolagens metoder, bland annat lanseringen av det vita snuset.

Läs mer

Allt fler unga snusar varje dag

Daglig rökning minskar i befolkningen, men snusanvändningen ökar, framför allt i åldrarna 16 till 29 år, enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät,...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev