Folktandvården i Stockholm är mitt i arbetet med forskning kring det vita snuset och hur det påverkar tänder och munhälsa. I samband med det undersöks stockholmarnas snusvanor.

Folktandvårdens undersökning för Stockholms läns visar att snusandet bland 15 -30-åringar har stigit från 8 procent år 2018 till 17 procent år 2023.  För personer över 30 år har det också skett en ökning men inte lika dramatisk, från 9 procent till 12.

Skälet till ökningen är främst kvinnornas förändrade beteende och den ökade användningen av vitt snus. Fortsätter utvecklingen som idag kommer fler kvinnor än män att snusa redan i slutet av 2025 i åldersgruppen 15-30 år.

– Den kraftiga ökningen bekymrar oss för ingen vet vad den innebär. Vi vet idag att snusande utgör en riskfaktor för gravida kvinnor, eftersom nikotin är negativt för fostret, säger Lars Fredriksson övertandläkare och forskare på Folktandvården Stockholm.

Fotnot:

Folktandvården Stockholms data kommer från över två miljoner hälsodeklarationer, vilket gör den mycket pålitlig. Det kan slås fast att ökningen beror på det vita snuset och att kvinnorna är på väg att gå om männen.

Källa:

Läs vidare