Om tobaksindustrin

Tobaksfrågan är speciell – en mäktig multinationell industri motarbetar aggressivt tobaksförebyggande insatser. Tobaksbolagen förnekade länge att det är farligt att röka, trots att de visste sanningen. Nu upprepas historien med nya produkter som vitt snus och e-cigaretter. Industrin försöker, med såväl öppna som hemliga metoder,  stoppa åtgärder som kan minska tobakskonsumtionen. Artikel 5.3 i tobakskonventionen slår fast att länder ska agera för att skydda folkhälsopolitiken från tobaksindustrins påverkan.

Tema: Tobaksindustrin bakom masken

I mer än 100 år har tobaksindustrin lockat unga människor att bli beroende av nikotin. Det pågår nu en dragkamp mellan folkhälsan och tobaksindustrins vinstintressen. Vi vill med denna serie bidra till att visa vilka tobaksindustrin är bakom masken, hur de infiltrerar samhället och vilka konsekvenser det får.

Läs mer
Lobbyism

Beslut om tobakspolitiken ska fattas utifrån samhällets och folkhälsans bästa. Enligt artikel 5:3 i Tobakskonventionen ska tobaksindustrin hållas utanför folkhälsopolitiken. Trots det är tobaksindustrins lobbyingverksamhet framgångsrik såväl i Sverige som internationellt. Industrins intressen riskerar att påverka politiska beslut inom tobaksområdet.

Läs mer
Tobaksindustrins metoder

Tobaksindustrin arbetar för att bibehålla ett stort nikotinberoende i befolkningen, världen över. De återanvänder och utvecklar metoder som fungerat i över hundra år. De utformar sin marknadsföring för att locka unga, sprider forskning som gynnar deras intressen, förändrar sina produkter för att runda lagstiftning, med mera.

Läs mer
Människor i tobaksproduktionen

Tobak odlas främst i låginkomstländer av bönder som  lever i fattigdom. Situationen för tobaksodlarna är ungefär den samma världen över. Många sitter fast i skuldfällor hos uppköparna. Nikotinet och bekämpningsmedel ger allvarliga hälsoproblem. Barnarbete är ett utbrett problem.

Läs mer
Tobakens miljöpåverkan

Tobakens allvarliga konsekvenser för miljö och klimat utgör ett hinder för att världen ska kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål till år 2030. Tobaksindustrin bidrar till den globala uppvärmningen genom att släppa ut minst 84 miljoner ton koldioxidekivalenter varje år.

Läs mer
Tobak och ohållbar utveckling

Den som vill investera hållbart måste välja bort tobaksindustrin. Tobaksbolag kan få det att se ut som att de arbetar med hållbarhet, men då handlar det inte om den huvudsakliga produkten, som hotar både människors hälsa och miljön. Tobaksproduktion blir inte hållbar för att paketeringen eller transporternas förbättras. Tobaken och nikotin förblir ändå skadligt.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev