Med sikte på ett tobaksfritt samhälle

Aktuellt

Tema E-cigaretter

Tobaksfakta har gått igenom den senaste forskningen om e-cigaretter. Ämnen som tas upp i temat är:  e-cigaretter som inkörsport till...

Läs mer

Forskning saknas om e-cigaretter hjälper rökare att fimpa

Är användning av e-cigaretter ett effektivt sätt att sluta röka vanliga cigaretter? Det behövs mer forskning för att säkert veta....

Läs mer

Ny rapport om lunghälsa från Hjärt-Lungfonden

Läs om vilka forskningsprojekt Hjärt-Lungfonden stödjer stöder, de senaste nyheterna om de stora folksjukdomarna som KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och...

Läs mer

2000 danska butiker gömmer tobaken för att skydda ungdomarna

Den 1 juli i år kommer cirka 2000 butiker i Danmark att frivilligt dölja tobak för sina kunder. Orsaken är...

Läs mer

Stor osäkerhet om e-cigaretters hälsorisker på lång sikt

Hälsoriskerna med e-cigaretter på lång sikt är fortfarande okända. Osäkerheten förstärks av att e-cigaretternas giftighet varierar beroende på vätska, utrustning...

Läs mer

E-cigaretter ger ökad risk att unga börjar röka vanliga cigaretter

För tonåringar och unga vuxna som använder e-cigaretter finns en ökad risk att också röka vanliga cigaretter. Det är ett...

Läs mer
ÅSIKT

Förbättrad lunghälsa kan ge bättre arbetsmiljö i vården

Landets lungmedicinska enheter är hårt ansträngda av de 100 000 individer som årligen behöver vård på grund av tobaksrelaterade sjukdomar....

Läs mer
ÅSIKT

E-cigaretter – ännu ett experiment med våra unga – medan regeringen ser på…

E-cigarettbruket är ett dåligt kontrollerat experiment. Något liknande skulle aldrig accepteras för nya läkemedel. Det skriver Göran Boëthius, styrelseledamot i...

Läs mer
ÅSIKT

”Det rökförbud som införs nu räcker inte.”

Senare års svaga svenska regeringar har inte förmått driva igenom förebyggande åtgärder i tillräcklig grad. Det skriver Stefan Barath, ordförande...

Läs mer

Vinnarna av World No Tobacco Day award – 2019

Varje år uppmärksammar WHO individer eller organisationer i de sex WHO regionerna för deras insatser inom tobaksprevention. I år har ...

Läs mer
ÅSIKT

Tobaksbruk ger pressad arbetsmiljö på landets lungkliniker

Att andelen dagligrökare går ner är inget som märks på lungklinikerna i Sverige, som i huvudsak ägnar sig åt att...

Läs mer

Snus under graviditet riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom senare i livet

En ny studie från Karolinska institutet (KI)visar att snusning under graviditeten kan påverka barnens hälsa på sikt. Barn till snusande...

Läs mer

Ny hemsida

Välkommen till Tobaksfaktas nya hemsida!

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev