Med sikte på ett tobaksfritt samhälle

Aktuellt

Odlar mat i stället för tobak

Bönder i Bangladesh överger tobaksodlingen – blir friskare, arbetar mindre och tjänar mer.

Läs mer

Nya Zeelands nya regering stoppar rökförbud för unga

Nya Zeelands tillträdande regering överger de planerade rökförbudet för unga och de andra åtgärderna som ingick i landets plan för...

Läs mer

Insatser för att minska tobaksbruket har saktat ned

Implementeringen av policyåtgärder för tobakskontroll –  som krävs av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (FCTC) – bromsade in under Covid-19-pandemin, enligt...

Läs mer

Ny guide från WHO för att göra skolor tobaksfria

Världshälsoorganisationen WHO har gett ut två publikationer som ska skydda barns hälsa genom nikotin- och tobaksfri skoltid.

Läs mer
Visa fler

COP 10 uppskjutet – ger snusföreträdare tid för lobbying

Tobakskonventionens partkonferens, COP 10, skulle ha hållits i november. På grund av oroligheter i värdlandet Panama är mötet framskjutet. Snusföreträdare...

Läs mer

Fler unga vejpar – svårt att upptäcka och förebygga

Den ökande användningen av e-cigaretter bland skolungdomar är en utmaning. –Det är svårt att upptäcka och används också av annars...

Läs mer

Ny film om nutidens tobaksslavar

”Tobacco Slave” är en ny dokumentär av den regissören Roy Maconachie, Tobacco Control Research Group vid University of Bath i...

Läs mer

Stark kritik mot Sveriges tobakspolitik i global granskning

Sverige följer inte tobakskonventionens krav på att hålla tobaksindustrin borta från folkhälsopolitiken, enligt rapporten The Global Tobacco Industry Interference Index....

Läs mer

Belgien intensifierar kampen mot tobaksbruket

Belgien vill bli tobaksfritt till 2040 och nu intensifierar regeringen kampen mot rökningen. Hälsoministern har tillkännagett en rad åtgärder som...

Läs mer

Material inför Tobaksfria veckan

Nästa vecka är det Tobaksfria veckan. För att ge er stöd i arbetet med att lyfta tobak-och nikotinfrågan under veckan...

Läs mer

Varannan student snusar på Södertörns högskola

På Södertörns högskola snusar över hälften av studenterna.  Det visar en undersökning som gjorts av elever på högskolan.

Läs mer

Reklam för e-cigaretter vanligt, trots restriktioner

Trots restriktioner för reklam för e-cigaretter utsätts ungdomar för reklam för produkterna, enligt en ny studie.

Läs mer

Riksdagsledamöter i Nederländerna vill införa skatt på e-cigaretter

Holländska riksdagsledamöter har uppmanat den avgående regeringen att komma med ny lagstiftning som kommer att införa en skatt på e-cigaretter.

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev