Foto: Shutterstock

Priser och skatter

Forskningen visar att höga priser på tobak minskar tobaksbruket. Faktum är att prishöjningar är den åtgärd som man kunnat uppmäta den tydligast konsumtionsdämpande effekten av. Framför allt unga människor är priskänsliga och röker och snusar mindre om tobak kostar mer. Artikel 6 i den internationella tobakskonventionen slår fast att alla länder som ratificerat konventionen bör införa skatter och sätta priser för att minska tobaksbruket.

Det här bör Sverige göra

Trots att Sverige ratificerade tobakskonventionen år 2005 så lever man inte upp till dess riktlinjer inom en rad områden. Det här tycker Tobaksfakta att Sverige bör göra:

  1. Höj tobaksskatten ännu mer! De senaste årens skattehöjningar på på tobak är utmärkta åtgärder, men fortfarande är priset på tex cigaretter alldeles för lågt i Sverige. Jämfört med andra EU-länder har Sverige medelhöga skatter, och länder som Norge, Storbritannien och Irland ligger långt före oss.Höjningarna måste vara minst fem procent över inflationen varje år. Läs mer om det här.
  1. Underlätta skattekontroller av olika aktörer. Det måste tex finnas system som gör det svårare för tillverkare och importörer att lägga upp lager före planerade skattehöj- ningar.
  2. Effektivisera tillsynssystemet än mer, tex genom att förbättra samarbetet mellan inblandade myndigheter, som tex mellan Skatteverket och Tullverket.
  3. Skärp straffen för de som bryter mot systemet.

Så här gör andra länder

Australien höjer tobaksskatten med 12,5 procent varje år 2017–2020. År 2020 beräknas ett paket cigaretter att kosta närmare 300 kr. Även Storbritannien planerar avsevärda höjningar av tobaksskatten med närmare 50 procents höjning av cigarettpriset fram till 2020.

Australien, Nya Zealand, Norge och Storbritannien har idag de högsta cigarettpriserna. I Storbritannien och Norge kostar ett paket cigaretter upp emot 130 kr.

Bosnien Herzegovina ligger i topp när det gäller skattens andel av priset; 86 pricent, följt av Israel med 85 procent. WHO:s rekommendation är minst 70 procent.

Läs fler exempel om tobakspreventiva arbete i andra länder i Internationell Utblick.

Tips till politiker, tjänstemän inom folkhälsa, lärare och andra som arbetar tobaksrelaterat!

Att känna till kopplingen mellan skattenivå, prishöjningar och tobakskonsumtion är avgörande för människors förståelse för varför tobaken måste bli dyrare och dyrare. Många känner inte till att dyrare tobak är den mest effektiva åtgärden för att minska tobaksbruket i samhället, särskilt bland utsatta grupper där rökningen också är som mest utbredd.

Politiker och lagstiftare behöver därför bli bättre på att betona orsaken till skattehöjningar i samband med att dessa genomförs!

Även alla som arbetar med tillsyn och med att bekämpa brott mot tobaksskattelagstiftningen bör ha god kunskap om detta.

Att sprida kunskap om varför tobak ska vara dyrt är också en angelägen uppgift för alla som arbetar med tobaksprevention och med ungdomar.

Relaterat

Sverige har sjunkit i tobaksskatterankning

Sveriges tobaksskattepolitik har gått ner mellan 2014 och 2020 i Tobacconomics rankning. Sverige har gått från 3,25 till 2,75 poäng...

Läs mer

Regeringen vill höja skatten på tobak

Regeringen vill höja skatterna på tobak och alkohol mer än vad som tidigare aviserats, enligt ett pressmeddelande från försvarsdepartementet.

Läs mer på regeringens hemsida

Högre intäkter från tobaksskatt i Tyskland

Ökad konsumtion av olika tobaksprodukter under pandemin har lett till att Tyskland fick högre tobaksskatteintäkter 2020, rapporterar tagesschau.de. Ökningen av värdet för tobaksvarorna som beskattades...

Läs mer på Tobaccojournal.com

Höjd svensk tobaksskatt får tummen upp i Norge och Danmark

Cancerföreningarna i Norge och Danmark stöder helhjärtat den svenska regeringens beslut att höja tobaksskatten från 2023. Men varför vänta två...

Läs mer

Dyrt med cigaretter i Australien

Från första september kostar ett paket cigaretter cirka 240 kronor i Australien efter en prishöjning på 12,5 procent. Priset har...

Läs mer här
ÅSIKT

Inför hållbarhetsskatt på tobak

Varje år slängs runt 4500 miljarder fimpar på marken i världen, så varför inte införa en hållbarhetsskatt på tobak? Det...

Läs mer

Se film om betydelsen av ökad tobaksskatt

Höjda tobaksskatter är ett bevisat sätt att minska konsumtionen av tobak. Smokefree Partnership har tagit fram en film som förklarar varför.

Se filmen

Ökad tobaksskatt räddar liv

Förra veckan träffades experter från 23 länder på den årliga Smokefree Partnership-konferensen i Bryssel för att diskutera vikten av tobaksbeskattning....

Läs mer

Punktskatt på e-cigaretter får godkänt av lagrådet

Regeringens förslag om punktskatt på e-cigaretter och andra nikotinprodukter utan tobak har passerat lagrådets granskande ögon utan att väcka invändningar....

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev