Foto: Shutterstock

Priser och skatter

Forskningen visar att höga priser på tobak minskar tobaksbruket. Faktum är att prishöjningar är den åtgärd som man kunnat uppmäta den tydligast konsumtionsdämpande effekten av. Framför allt unga människor är priskänsliga och röker och snusar mindre om tobak kostar mer. Artikel 6 i den internationella tobakskonventionen slår fast att alla länder som ratificerat konventionen bör införa skatter och sätta priser för att minska tobaksbruket.

Det här bör Sverige göra

Trots att Sverige ratificerade tobakskonventionen år 2005 så lever man inte upp till dess riktlinjer inom en rad områden. Det här tycker Tobaksfakta att Sverige bör göra:

  1. Höj tobaksskatten ännu mer! De senaste årens skattehöjningar på på tobak är utmärkta åtgärder, men fortfarande är priset på tex cigaretter alldeles för lågt i Sverige. Jämfört med andra EU-länder har Sverige medelhöga skatter, och länder som Norge, Storbritannien och Irland ligger långt före oss.Höjningarna måste vara minst fem procent över inflationen varje år. Läs mer om det här.
  1. Underlätta skattekontroller av olika aktörer. Det måste tex finnas system som gör det svårare för tillverkare och importörer att lägga upp lager före planerade skattehöj- ningar.
  2. Effektivisera tillsynssystemet än mer, tex genom att förbättra samarbetet mellan inblandade myndigheter, som tex mellan Skatteverket och Tullverket.
  3. Skärp straffen för de som bryter mot systemet.

Så här gör andra länder

Australien höjer tobaksskatten med 12,5 procent varje år 2017–2020. År 2020 beräknas ett paket cigaretter att kosta närmare 300 kr. Även Storbritannien planerar avsevärda höjningar av tobaksskatten med närmare 50 procents höjning av cigarettpriset fram till 2020.

Australien, Nya Zealand, Norge och Storbritannien har idag de högsta cigarettpriserna. I Storbritannien och Norge kostar ett paket cigaretter upp emot 130 kr.

Bosnien Herzegovina ligger i topp när det gäller skattens andel av priset; 86 pricent, följt av Israel med 85 procent. WHO:s rekommendation är minst 70 procent.

Läs fler exempel om tobakspreventiva arbete i andra länder i Internationell Utblick.

Tips till politiker, tjänstemän inom folkhälsa, lärare och andra som arbetar tobaksrelaterat!

Att känna till kopplingen mellan skattenivå, prishöjningar och tobakskonsumtion är avgörande för människors förståelse för varför tobaken måste bli dyrare och dyrare. Många känner inte till att dyrare tobak är den mest effektiva åtgärden för att minska tobaksbruket i samhället, särskilt bland utsatta grupper där rökningen också är som mest utbredd.

Politiker och lagstiftare behöver därför bli bättre på att betona orsaken till skattehöjningar i samband med att dessa genomförs!

Även alla som arbetar med tillsyn och med att bekämpa brott mot tobaksskattelagstiftningen bör ha god kunskap om detta.

Att sprida kunskap om varför tobak ska vara dyrt är också en angelägen uppgift för alla som arbetar med tobaksprevention och med ungdomar.

Artiklar

Effektivaste metoden att minska tobakskonsumtion används inte

Den tredje upplagan av Tobacconomics Cigarette Tax Scorecard har släppts och resultatet är nedslående. Trots att skatter är den mest...

Läs mer

Riksdagsledamöter i Nederländerna vill införa skatt på e-cigaretter

Holländska riksdagsledamöter har uppmanat den avgående regeringen att komma med ny lagstiftning som kommer att införa en skatt på e-cigaretter.

Läs mer

Första studien om hur tobaksföretag i Afrika reagerar på skattehöjningar

Ny forskning från Tobacco Control Research Group vid University of Bath i Storbritannien undersöker hur tobaksindustrin har reagerat på skattehöjningar...

Läs mer

Stor skillnad i pris för tobak inom EU

Kostnaden för ett paket Marlboro varierar i de 27 EU-länderna från 2,91 euro i Bulgarien till 15,40 euro på Irland....

Läs mer
ÅSIKT

Debatt: ”Att sänka skatten på snus är ett slag mot folkhälsan.”

Regeringen sänker skatten på snus med 20 procent, trots att forskning visar att snusare löper ökad risk att dö i...

Läs mer

Skatten på snus sänks nästa år

Regeringen och SD är överens om att sänka skatten på snus med 20 procent. Det vita snuset – som kallas...

Läs mer

Höjda tobaksskatter minskar tobaksbruk och ger staten inkomster

Att höja tobaksskatterna är en extremt effektiv tobakskontrollåtgärd som också kan fungera som en viktig inkomstkälla för regeringar. Det visar...

Läs mer

Sex strategier som underminerar skattehöjningar på tobak

Att öka skatterna på tobaksprodukter är en beprövad strategi för att minska tobaksanvändningen, särskilt bland ungdomar. Tobaksindustrin har sex strategier...

Läs mer

Cigarettförsäljningen på lägsta nivån någonsin i USA

För första gången har antalet sålda cigaretter i USA sjunkit till under 200 miljarder på ett år. Det hände 2021...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev