Foto: Shutterstock

Priser och skatter

Forskningen visar att höga priser på tobak minskar tobaksbruket. Faktum är att prishöjningar är den åtgärd som man kunnat uppmäta den tydligast konsumtionsdämpande effekten av. Framför allt unga människor är priskänsliga och röker och snusar mindre om tobak kostar mer. Artikel 6 i den internationella tobakskonventionen slår fast att alla länder som ratificerat konventionen bör införa skatter och sätta priser för att minska tobaksbruket.

Det här bör Sverige göra

Trots att Sverige ratificerade tobakskonventionen år 2005 så lever man inte upp till dess riktlinjer inom en rad områden. Det här tycker Tobaksfakta att Sverige bör göra:

  1. Höj tobaksskatten ännu mer! De senaste årens skattehöjningar på på tobak är utmärkta åtgärder, men fortfarande är priset på tex cigaretter alldeles för lågt i Sverige. Jämfört med andra EU-länder har Sverige medelhöga skatter, och länder som Norge, Storbritannien och Irland ligger långt före oss.Höjningarna måste vara minst fem procent över inflationen varje år. Läs mer om det här.
  1. Underlätta skattekontroller av olika aktörer. Det måste tex finnas system som gör det svårare för tillverkare och importörer att lägga upp lager före planerade skattehöj- ningar.
  2. Effektivisera tillsynssystemet än mer, tex genom att förbättra samarbetet mellan inblandade myndigheter, som tex mellan Skatteverket och Tullverket.
  3. Skärp straffen för de som bryter mot systemet.

Så här gör andra länder

Australien höjer tobaksskatten med 12,5 procent varje år 2017–2020. År 2020 beräknas ett paket cigaretter att kosta närmare 300 kr. Även Storbritannien planerar avsevärda höjningar av tobaksskatten med närmare 50 procents höjning av cigarettpriset fram till 2020.

Australien, Nya Zealand, Norge och Storbritannien har idag de högsta cigarettpriserna. I Storbritannien och Norge kostar ett paket cigaretter upp emot 130 kr.

Bosnien Herzegovina ligger i topp när det gäller skattens andel av priset; 86 pricent, följt av Israel med 85 procent. WHO:s rekommendation är minst 70 procent.

Läs fler exempel om tobakspreventiva arbete i andra länder i Internationell Utblick.

Tips till politiker, tjänstemän inom folkhälsa, lärare och andra som arbetar tobaksrelaterat!

Att känna till kopplingen mellan skattenivå, prishöjningar och tobakskonsumtion är avgörande för människors förståelse för varför tobaken måste bli dyrare och dyrare. Många känner inte till att dyrare tobak är den mest effektiva åtgärden för att minska tobaksbruket i samhället, särskilt bland utsatta grupper där rökningen också är som mest utbredd.

Politiker och lagstiftare behöver därför bli bättre på att betona orsaken till skattehöjningar i samband med att dessa genomförs!

Även alla som arbetar med tillsyn och med att bekämpa brott mot tobaksskattelagstiftningen bör ha god kunskap om detta.

Att sprida kunskap om varför tobak ska vara dyrt är också en angelägen uppgift för alla som arbetar med tobaksprevention och med ungdomar.

Relaterat

Debatt: ”Att sänka skatten på snus är ett slag mot folkhälsan.”

Regeringen sänker skatten på snus med 20 procent, trots att forskning visar att snusare löper ökad risk att dö i...

Läs mer

Höjda tobaksskatter minskar tobaksbruk och ger staten inkomster

Att höja tobaksskatterna är en extremt effektiv tobakskontrollåtgärd som också kan fungera som en viktig inkomstkälla för regeringar. Det visar...

Läs mer

Sex strategier som underminerar skattehöjningar på tobak

Att öka skatterna på tobaksprodukter är en beprövad strategi för att minska tobaksanvändningen, särskilt bland ungdomar. Tobaksindustrin har sex strategier...

Läs mer

Cigarettförsäljningen på lägsta nivån någonsin i USA

För första gången har antalet sålda cigaretter i USA sjunkit till under 200 miljarder på ett år. Det hände 2021...

Läs mer

Vitt snus får lägre skatt än vanligt snus i proposition

I regeringens proposition från 31 maj föreslår regeringen att skatten på vitt nikotinsnus blir mindre än hälften av skatten på...

Läs mer

Lägre cigarettkonsumtion i länder med högre tobaksskatt

Tobacconomics har undersökt sambandet mellan ett lands tobaksskatter och cigarettkonsumtionen i landet. Cigarettkonsumtionen var lägre i länder med högre tobaksskatter,...

Läs mer

Filippinerna har högre poäng för sin tobaksskattepolitik än Sverige

ASEAN-länderna fick 1,86 poäng av 5 möjliga i Tobacconomics senaste upplaga av Cigarette Tax Scorecard, som är en utvärdering av...

Läs mer

Sverige har sjunkit i tobaksskatterankning

Sveriges tobaksskattepolitik har gått ner mellan 2014 och 2020 i Tobacconomics rankning. Sverige har gått från 3,25 till 2,75 poäng...

Läs mer

World Heart Federation: E-cigaretter ett hot mot hjärthälsa

E-cigaretter har många olika negativa effekter på det kardiovaskulära systemet och en ökad risk för hjärtinfarkt. Det framgår av en...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev