I september 2023 presenterade regeringen och Sverigedemokraterna förslaget om att sänka skatten på snus och samtidigt höja skatten på cigaretter. Höjd skatt på cigaretter är ett förslag som många kan ställa sig bakom, men sänkt skatt på snus är mer kontroversiellt. Orsaken som regeringen angav var att en sänkning skulle öka gapet mellan skatten på snus och cigaretter och på så vi bättre återspegla skillnaden i hälsofarlighet mellan produkterna.

På tisdagskvällen klubbades förslaget igenom i riksdagen. Beslutet innebär att från november höjs skatten på cigaretter med 9 procent och sänks med 20 procent på snus. Det är det bruna snuset som avses, inte de vita nikotinpåsarna. När det gäller det vita snuset och e-cigaretter införs från 2025 däremot en uppräkning med inflation för de skatterna, något som redan gäller för skatterna för brunt snus och vanliga cigaretter.

Drabba folkhälsan

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har varit negativa till sänkning av skatten på snus. Folkhälsomyndigheten har angett att det är väl belagt att även snus är skadligt för hälsan och att prisökningar är en av de mest effektiva förebyggande åtgärderna för att minska bruket. Socialstyrelsen anser att det är högst troligt att förslaget kommer att leda till ökad efterfrågan på tobakssnus och därmed negativ påverkan på hälsan i befolkningen. En annan myndighet, MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, är tveksam till sänkt skatt på snus eftersom man befarar att det kan sända felaktiga signaler till unga att snusandet inte är hälsofarligt.

Regeringen har svarat på kritiken genom att uppge att förhållandet mellan skatten på snus och skatten på cigaretter och röktobak har varierat över tid och historiskt sett liknat det som regeringen nu vill införa.

Kostar 50 miljoner kronor

Sänkningen av snusskatten beräknas minska intäkterna för staten med 50 miljoner kronor under 2025. Samtidigt beräknas uppräkning av nikotinskatterna öka intäkterna med 20 miljoner kronor. Sammantaget beräknas förändringarna alltså kosta staten 30 miljoner kronor på ett år.

Centerpartiets Helena Lindahl, som sitter i riksdagens skatteutskott reserverade sig mot sänkningen av snuskatten. Hennes motivering var att pengarna behövs till annat som tillskott till och satsningar på gröna investeringar. Hon fick inte något gehör för det och riksdagen klubbade igenom förslaget om sänkt skatt på snus.

Läs vidare