Prisskillnaden mellan det billigaste och dyraste landet var 12,49 euro år 2022, jämfört med 9,38 euro år 2018. Prisskillnaden mellan EU-länderna blir större eftersom det inte skedde någon prisökning eller en prisökning på mindre än 5 procent i åtta EU-länder mellan 2018 och 2022. I Frankrike, Finland, Danmark, Ungern och Tjeckien ökade priset mellan 31 och 45 procent under samma period.

Den stora skillnaden i pris för samma cigarettmärke i EU-länderna visar att tobaksskattedirektivet inte längre garanterar en hög hälsoskyddsnivå, skriver SFP på sin webbplats.

Läs vidare