Tobaksprevention i Sverige

Runt om i Sverige är det många som arbetar för att minska tobaksbruket och nikotinberoendet. Här kan du läsa om Rökfritt Sverige 2025 – Tobacco Endgame, om goda exempel på insatser som görs på olika nivåer i samhället, om Tobaksfaktas medlemmars aktiviteter, konferenser och seminarier inom tobaksområdet, samt hitta material att använda och sprida.

Tobacco Endgame

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Den bygger på förslaget att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen. Det kommer att ge en betydande förbätt­ring av folkhälsan. Ett nytt hot är nya nikotinprodukter som lockar ungdomar.

Läs mer
Opinion

Här finns debattartiklar som rör tobak och nikotin, såväl Tobaksfaktas egna som andras, som publicerats i olika media. Här finns också Tobaksfaktas remissvar och ståndpunkt i olika frågor.

Läs mer
Goda exempel

Det görs mycket bra tobakspreventivt arbete runt om i Sverige. Här samlar vi goda exempel, både från Tobaksfaktas egna projekt, från våra medlemsorganisationer och andra som arbetar med tobaksprevention. Här publicerar vi också intervjuer om personer som påverkat på ett positivt sätt. Välkommen att höra av dig och tipsa om du vill att vi ska skriva om någon inspirerande person eller om ert projekt!

Läs mer
Medlemmars aktiviteter

Tobaksfaktas medlemmar, 17 organisationer som alla arbetar med tobaksprevention på olika sätt, producerar mycket material och anordnar aktiviteter av olika slag. Här finns såväl material som aktiviteter att läsa om.

Läs mer
Konferenser och seminarier

Tobaksfakta vill bidra till att alla som arbetar med tobaksprevention ska få inspiration och ny kunskap. Därför tipsar vi om konferenser och seminarier, och annat som händer inom tobak- och nikotinområdet, både nationellt och internationellt.

Läs mer
Material att använda

Det händer mycket inom tobak- och nikotinområdet. Det är viktigt att sprida ny kunskap för att öka kännedomen om olika produkter, skadeverkningarna av nikotin, och den ökade användningen bland unga. Här samlar vi material, såväl svenskt som internationellt,  att använda kostnadsfritt i det tobakspreventiva arbetet.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev