Faktamaterial

Filtrera

Om tobakens miljöpåverkan

Ladda ned

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Ladda ned

Om rökfria utomhusmiljöer

Ladda ned

Om olaglig handel med tobaksprodukter

Ladda ned

Om nya produkter med tobak och nikotin

Ladda ned

En studie av riksdagspartiernas tobakspolitiska prioriteringar våren 2018

Bryr sig svenska politiker om tobakskonventionen?

En studie av riksdagspartiernas tobakspolitiska prioriteringar våren 2018.

Ladda ned

Tobakskonventionen – för en tobaksfri och hållbar framtid

Ladda ned

Tobak hindrar hållbar utveckling

Ladda ned

Tobakskonventionen – från individens livsstil till samhällets ansvar

Andra, reviderade, upplagan

Ladda ned

Om e-cigaretter

Ladda ned

Tobacco Endgame (English)

in English

Ladda ned

Om exponeringsförbud (lång version)

Ladda ned

Myten om den ”svaga” cigaretten

Om varför halterna av tjära, nikotin och kol- monoxid tagits bort på cigarettpaketen

Ladda ned

Ny märkning på tobak – bättre konsumentupplysning

sammanfattning av de viktigaste förändringarna i tobakslagen efter genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv

Ladda ned

Nya regler om smaker i tobak

Ladda ned

Om tobakslagen

Ladda ned

Om varningsbilder

Ladda ned

Om tobaksskatter

Ladda ned

Om snuset

Ladda ned

Om smaktillsatser i tobak

Ladda ned

Tobaksfaktas rekommendationer om lagstiftning om e-cigaretter, PM

Ladda ned

Om neutrala paket (lång version)

Ladda ned

Om smuggling

Ladda ned

Barnrättsperspektiv: Tobaksförsäljning till och av minderåriga

Ladda ned

Barnrättsperspektiv: Åtgärder för att minska tobaksberoende och främja tobaksavvänjning

Ladda ned

Barnrättsperspektiv: Tobaksreklam, marknadsföring och sponsring

Ladda ned

Barnrättsperspektiv: Om utbildning, information och allmän upplysning

Ladda ned

Barnrättsperspektiv: Skydd mot exponering för tobaksrök

Ladda ned

Barnrättsperspektiv: Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin

Ladda ned

Tobacco and the rights of the child

Ladda ned

Barnets rätt till tobaksfritt

Ladda ned

Stärk barnets rättigheter i tobaksfrågan

Ladda ned

Om nikotin

Ladda ned

Om neutrala paket (kortversion)

Ladda ned

Om exponeringsförbud (kort version)

Ladda ned

Om tobaksindustrin

Ladda ned

Uppnår vi målen för folkhälsopolitiken?

Ladda ned

Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin– en vägledning

Ladda ned

Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid

Andra, reviderade, upplagan

Ladda ned

Tobaksfaktas skuggrapport

Ladda ned

Tidsgräns för tobaksförsäljning i Sverige

opinionsstudie genomförd av Novus på uppdrag av Tobaksfakta

Ladda ned

Tobaksfaktas skuggrapport som kommenterar regeringens svar om implementeringen av tobakskonventionen

Ladda ned

Tobaksfaktas översättning av NCD Alliance´s rapport om epidemin av icke smittsamma sjukdomar

Ladda ned

Livräddarna om några framgångsrika decennier i svenskt tobaksförebyggande arbete

bok, 160 sidor

Ladda ned

Prenumerera på vårt nyhetsbrev