Nikotin & ohälsa

Om nikotin

Nikotin är ett ämne som utvinns ur tobaksplantan. Det används i insektsmedel och i tobaksprodukter som till exempel cigaretter, e-cigaretter och brunt och vitt snus. Nikotin är ett gift med kraftig påverkan på kroppen, till exempel hjärta och kärl. Barns hjärna är extra känslig och barn blir också snabbare beroende än vuxna.

Läs mer
Beroende

Nikotin är ett giftigt och starkt beroendeframkallande ämne som finns i tobaksbladet, och tillsätts i till exempel cigaretter, e-cigaretter och snus. När man röker eller snusar absorberas ämnet snabbt i munslemhinnan eller i lungorna. Nikotinet binder sig till nikotinreceptorer i hjärnan och för många är det mycket svårt att bli fri från nikotinberoende. Unga människor blir snabbare beroende än vuxna.

Läs mer
Barn och nikotinbruk

Nästan alla som är beroende av nikotin blev det när de var barn. Många barn börjar fortfarande röka, och allt fler unga använder nya nikotinprodukter som e-cigaretter och vitt snus. Barn lockas att prova olika nikotinprodukter på grund av tobaksbolagens marknadsföring. Grupptryck bland vänner är också en vanlig orsak till att barn börjar röka eller snusa.

Läs mer
Skador av nikotin

Tobak och nikotin har en stark påverkan på kroppen, så som hjärnan och hjärt- och kärlsystemet. Alla effekter på kroppen är troligen ännu inte kända, men allt mer forskning visar att nikotin påverkar många olika delar av kroppen negativt. Det gäller alla produkter med nikotin i.

Läs mer
Statistik användning

Varje år kommer det ny statistik gällande användning av nikotinprodukter. Denna statistik är viktig eftersom den visar trender gällande bruk. Statistiken de senaste åren visar att rökningen sakta går ned bland vuxna, medan trenden bland ungdomar är ett kraftigt ökat bruk av framför allt nya nikotinprodukter som vitt snus och e-cigaretter.

Läs mer
Ojämlik folkhälsa

Det finns stora skillnader när det gäller nikotinberoende i samhället utifrån faktorer som kön, utbildning, härkomst och psykisk ohälsa. De som har det svårast i livet använder nikotinprodukter i högre grad än andra och drabbas också mer av negativa konsekvenser av sitt bruk än människor som mår bättre och har ork att göra mer hälsosamma val i sin vardag.

Läs mer
Tobak- och nikotinavvänjning

Många som är använder tobak- och nikotinprodukter vill bli fria från sitt beroende. Många lyckas sluta på egen hand, medan andra behöver läkemedel och professionellt stöd. Kunskap är det viktigaste verktyget för att stötta fler att sluta. Tobakskonventionen slår fast att alla har rätt till information om tobakens konsekvenser, och att de som vill och behöver sluta har rätt till stöd att göra det.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev