Foto: Istock

Andra tobak- och nikotinprodukter

Det finns många olika tobaks- och nikotinprodukter. Förutom de vanligaste, som cigaretter och snus, finns även till exempel vattenpipa och tuggtobak. Tobaksindustrin lanserar också kontinuerligt nya nikotinprodukter, både med och utan tobak. Produktutveckling sker i högt tempo, och myndigheter har svårt att hinna reglera de nya produkterna.

Artiklar

”Dialog – inte hälsolarm – bästa sättet närma sig vattenpiperökare”

Att röka vattenpipa har blivit trendigt bland en del unga i Västeuropa. Det riskerar att bli ett folkhälsoproblem. För att...

Läs mer

Tobaksförpackning för vattenpipa ska ha hälsovarning

Förpackningar till tobak för vattenpipa ska förses med hälsovarningar och information om rökavvänjning.

Läs mer

Tema: Rökavvänjning för nyanlända – viktigt för jämlik hälsa

Att komma som ny till Sverige kan innebära stora utmaningar. Är det då värt att lägga energi på tobaksavvänjning? Ja,...

Läs mer

Tobaksbolag rundar kommande smakförbud med nikotinfyllt rooiboste

För att möta en ny lag i EU som förbjuder smaker i upphettade tobaksprodukter har tobaksbolag börjat ersätta den smaksatta...

Läs mer

Philip Morris i stor lobbykampanj för att hindra reglering av rökfria produkter

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, tobakskonventionen, kommer att ägna nästa partskonferens åt diskussioner om möjlig reglering av rökfria produkter. Det oroar...

Läs mer

Granskning: Reklam för tobaksfria nikotinprodukter strider mot lagen

Konsumentverket har granskat reklam för tobaksfria nikotinprodukter. Granskningen visar att den på flera punkter strider mot gällande lag.

Läs mer

Leveranskedjor för nya tobaksprodukter granskade

Unfairtobacco har tillsammans med Power Shift producerat tre faktablad om leveranskedjorna för e-cigaretter, upphettade tobaksprodukter och vattenpipor. Faktabladen fokuserar på...

Läs mer

Vanligt med snus i ungdomars vardag

Snus finns i ungdomars vardagsliv och i stort sett alla har personer i sin omgivning som snusar. Det framgår av...

Läs mer

Ny studie: Iqos har samma skadliga innehåll som cigaretter

Philip Morris heat-not-burn-produkt Iqos orsakar allvarliga lungskador och främjar faktorer som ökar risken för cancer vid djurförsök, enligt ny forskning.

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev