Folkhälsomyndigheten har intervjuat 25 ungdomar mellan 13 och 19 år om deras erfarenheter och insikter om snus och snusanvändning. 15 av ungdomarna hade någon gång testat snus och de övriga hade inte testat. Nästan samtliga i undersökningen hade personer i sin omgivning som snusar, till exempel vänner, andra elever, familjemedlemmar, men också lärare på skolan.

Enligt undersökningen ses nikotinsnus av många ungdomar som fräschare, trendigare och bättre för hälsan än det vanliga snuset med tobak. Snus upplevs också som mindre skadligt för hälsan än cigaretter.

Folkhälsomyndighetens nya rapport vänder sig till dem som arbetar hälsofrämjande eller med förebyggande insatser inom skolor, kommuner, länsstyrelser och regioner och kan laddas ner från myndighetens webbplats.

Läs vidare