Goda och inspirerande exempel

Det görs mycket bra tobakspreventivt arbete runt om i Sverige. Här samlar vi goda exempel, både från Tobaksfaktas egna projekt, från våra medlemsorganisationer och andra som arbetar med tobaksprevention. Här publicerar vi också intervjuer om personer som påverkat på ett positivt sätt. Välkommen att höra av dig och tipsa om du vill att vi ska skriva om någon inspirerande person eller om ert projekt!

A Non Smoking Generation tilldelas World No Tobacco Day Award 2024

A Non Smoking Generation och generalsekreteraren Helen Stjerna tilldelas Världshälsoorganisationens prestigefyllda pris World No Tobacco Day Award 2024. Priset delas...

Läs mer

Nominera en eldsjäl till Margaretha Haglund Award 2024

Känner du en eldsjäl som fortsatt Margaretha Haglunds arbete för en tobaks- och nikotinfri värld har du möjligheten att nominera...

Läs mer

Årets LUFT-pris gick till tre forskare

På LUFT-konferensen delades traditionsenligt LUFT-priset ut. Denna gång gick det till forskarna Linnea Hedman, Louise Adermark och Magnus Lundbäck.

Läs mer

Hans Gilljam: I frontlinjen för tobaksprevention i arbetet och på fritiden

Som ung lungläkare såg Hans Gilljam många patienter gå under till följd av rökningen. Slutsatsen blev att man måste arbeta...

Läs mer

Göran Boëthius
–  i livslång kamp mot tobaken

”Man börjar med att lägga en lugnande hand på axeln.” Så beskriver lungläkaren Göran Boëthius mötet med patienter som sittande på...

Läs mer

”Vi är mycket stolta över priset”

Pristagarna för The Margareta Haglund Award är nu tillbaka på arbetet. Just nu pågår planering för annorlunda sommarjobb för unga,...

Läs mer

Professionella tobaksavvänjare har stor betydelse för tobaksstopp 

Att inför ett nikotinstopp få hjälp av en erfaren tobaksavvänjare ökar motivationen att sluta och sannolikheten att lyckas. Men för...

Läs mer

”Du är inte fri om du är beroende”

Under den senaste mandatperioden har moderatpolitikern Sofia Westergren drivit frågan om det vita snuset i riksdagen. Hon har gått emot...

Läs mer

Inre berusning minskar risken för nikotinberoende

Barn- ungdoms och skolläkaren Nils Lundin har under sitt arbetsliv på olika sätt angripit tobaksfrågan. Hans vision är att människor...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev