31 maj är tobaksfria dagen, en global kampanj, arrangerad av WHO, Världshälsoorganisationen. Dagen syftar till att öka medvetenheten om tobakens faror. I år är temat “ Att skydda barn from tobakens inflytande”.

Inför denna dag hyllas personer och organisationer som har gjort exceptionella insatser för att skydda barn mot tobaksindustrin. Det kan handla om att nå unga via sociala media, så väl som att kämpa för striktare lagstiftning för e-cigaretter och nikotinprodukter. I WHO:s europeiska region är A non smoking generation, och dess generalsekreterare, en av sex som får motta priset vid ett evenemang i Köpenhamn, 27 maj.

Den engelska motiveringen för utmärkelsen till Helen Stjerna och A Non Smoking Generation lyder:
The Swedish NGO “A Non Smoking Generation”, under the passionate guidance of Secretary General Helen Stjerna, has made a significant impact through its educational programme “Tobacco Children”. This innovative project educates young people about the far-reaching consequences of tobacco use, not just for their health, but also for the environment and global issues like child labour, poverty and inequality. Recognizing the growing popularity of new nicotine products, Mrs Stjerna has become a vocal proponent of regulating these products to prevent them from becoming a gateway to nicotine addiction for young people. Her advocacy efforts transcend national borders, shedding light on how tobacco and related industries promote new nicotine products among the youth by circumventing tobacco control legislation.

– Det är en stor ära och vi känner oss oerhört stolta och glada över att vara en av mottagarna av WHO:s World No Tobacco Day Award. Detta prestigefyllda pris är ett viktigt erkännande av vårt arbete för en tobaksfri generation och en hållbar framtid, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

Två andra nordbor ges också utmärkelsen, professor Charlotta Pisinger, Syddanskt universitet, Danmark, och Mervi Hara, VD, Action on Smoking and Health (ASH), Finland.

Bland de sex europeiska pristagarna finns även Ukrainas hälsodepartement och Lvivs regionala center för sjukdomskontroll och prevention. Trots oerhörda utmaningar har man i Ukraina visat en enastående förmåga att arbeta för tobakskontroll, heter det i motiveringen.

WHO skriver att pristagarna ger hopp i kampen mot tobaksindustrin och dess inflytande. Enligt WHO använder 37 miljoner unga mellan 13 och 15 år tobak i någon form.

Källor:
pressmeddelande WHO Europe om world no tobacco day awards
pressmeddelande WHO Global
pressmeddelande från A Non Smoking Generation

Läs vidare