Foto: Shutterstock

Tobak och ohållbar utveckling

Den som vill investera hållbart måste välja bort tobaksindustrin. Tobaksbolag kan få det att se ut som att de arbetar med hållbarhet, men då handlar det inte om den huvudsakliga produkten, som hotar både människors hälsa och miljön. Tobaksproduktion blir inte hållbar för att paketeringen eller transporternas förbättras. Tobaken och nikotin förblir ändå skadligt.

Tobacco Free Portfolios

– arbetar för att få bort tobaksplaceringar från pensionsfonder världen över.

Läs mer

Faktablad: Tobaken hindrar hållbar utveckling

Faktablad som visar hur tobaksindustrin och dess produkter hindrar i stort sett alla FN:s hållbarhetsmål.

Läs mer

Swedish Match-ägare på Ukrainas svarta lista

Philip Morris, som äger Swedish Match, har förts upp på Ukrainas svarta lista. Koncernen anklagas för att med skatteinbetalningar i...

Läs mer

Fyra industrier ansvariga för vart tredje dödsfall globalt

Produkterna från fyra industrier – tobak, fossila bränslen, ultraförädlade livsmedel och alkohol – är ansvariga för minst en tredjedel av...

Läs mer

Får finansiering för tobaksforskning två år till

The Tobacco Control Research Group vid brittiska University of Bath får fortsatt finansiering för sitt arbete med att granska den...

Läs mer

Greenwashing ny kategori i Unfairtobaccos världskarta

Unfair Tobaccos interaktiva världskarta, med exempel på tobaksindustrins strategier för att bibehålla sin position och locka nya kunder, har fått...

Läs mer

”Philip Morris uppköp av Swedish Match – ett hot mot hälsa och miljö”

Philip Morris uppköp av Swedish Match är en uppmaning till aktivister, experter och drabbade att skärpa arbetet för hälsa, miljö-...

Läs mer

Bristfälliga klassificeringssystem ger tobaksbolagen höga hållbarhetsbetyg

När tobaksföretag ser en möjlighet att distrahera världen från den skada de orsakar tar de den. Det senaste exemplet på...

Läs mer

Håll Sverige Rent försvarar sitt samarbete med Swedish Match

Många frivilligorganisationer som jobbar för tobaks- och nikotinfrihet har uppmanat Håll Sverige Rent, HSR, att sluta samarbeta med tobaksbolag. Men...

Läs mer

Människorättsjuristen Parul Sharma: ”Tobaksindustrin – en industri bortom räddning”

Tobaksindustrin går i rak kollision med minst hälften av FN:s utvecklingsmål inom såväl social som miljömässig hållbarhet och i leverantörsleden...

Läs mer

WHO Webinar: Talking trash – Behind the tobacco industry’s ’green’ public relations

Inför WHO:s Tobaksfria dag 31 maj anordnar WHO ett webinar om tobakens miljöpåverkan. Under evenemanget kommer tobaksindustrins destruktiva metoder samt...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev