Den tyska organisationen Unfairtobacco har på sin webbplats en interaktiv världskarta som de kallar för Tobacco Map. Den har två delar, varav den ena är tobaksindustrins strategier och den andra exempel på alternativa grödor för tobaksodlare. På kartan kan man klicka på olika markeringar och få fram exempel som man sen kan klicka på och läsa mer om.

Delen som handlar om tobaksindustrins strategier har flera kategorier: juridiska hot, politisk påverkan, smuggling, sponsring, marknadsföring och den nya kategorin greenwashing.

Greenwashing, eller grönmålning på svenska,  handlar om att företag framställer sig som bättre än de egentligen är när det gäller hållbarhet och miljö.

Ett exempel är när tobaksföretag sponsrar städning i städer eller på stränder och tillhandahålla fickaskkoppar till rökare.

Cigarettfimparna på trottoarer, grönområden och särskilt stränder den mest synliga delen av cigaretternas påverkan på miljön. Därför stödjer cigarettindustrin gärna städning, men håller helst tyst om till exempel den enorma påverkan på klimatet som tobaksodlingens avskogning bidrar till.

Läs vidare