Marknadsföring och exponering

I Sverige har vi till stora delar reklamförbud för tobak- och nikotinprodukter, men fortfarande nås både barn och vuxna av reklam. Till exempel exponeras produkterna i butiker, och förpackningarna i sig är en form av marknadsföring. Att ytterligare begränsa tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra sina produkter minskar risken att barn börjar med nikotin och att de som slutar återfaller i beroende.

Fakta

Tobaksindustrin bör så långt det är möjligt hindras att genom marknadsföring skaffa sig nya kunder, som riskerar att fastna i ett livslångt, livsfarligt beroende. Cigarettpaketen och snusdosorna som exponeras i butiker och på andra säljställen är tobaksbolagens effektivaste marknadsföring. Det är med den reklamen de lockar nya konsumenter bland barn, och försvårar för tobaksanvändare som försöker sluta.

Allt fler länder lagstiftar därför, med stöd av tobakskonventionen, om att tobaksprodukter inte får exponeras i butikerna där de säljs. Tobaksprodukterna finns att köpa för dem som frågar efter dem, men förvaras utom synhåll för kunderna – till exempel i skåp eller lådor. Det finns heller inga skyltar, dekaler eller annat som gör reklam för tobak i affären. Den här typen av lagstiftning kallas exponeringsförbud för tobaksvaror.

Ett heltäckande reklamförbud ska enligt tobakskonventionen gälla alla kommersiella aktiviteter som syftar till att direkt eller indirekt marknadsföra en tobaksvara – eller tobaksanvändning. Aktiviteten behöver inte ha detta uttalade syfte för att förbjudas, det räcker att det är sannolikt att den leder till marknadsföring av tobak. När det gäller sponsring innefattas alla bidrag till evenemang, satsningar eller personer, om bidragen syftar och/eller sannolikt leder till att tobak marknadsförs.

Forskning visar samma sak – att exponeringsförbud är en effektiv åtgärd. En studie från 2016 bekräftade att barn som frekvent ser tobaksvaror i butiker har 1,6 högre risk att testa rökning och 1,3 högre risk att börja röka regelbundet än dem som mer sällan utsätts för tobaksskyltning. Resultatet visar att exponeringsförbud minskar rökning bland barn. Andra studier visar att exponeringsförbud leder till färre återfall bland dem som försöker sluta röka.

Det här bör Sverige göra

En utredning inför den tobakslag som antogs 2018 föreslog i sitt slutbetänkande att exponering av tobaksvaror på säljställen skulle förbjudas. Utredningen refererade till tobakskonventionens riktlinjer om att synlig tobak i butikerna i sig är reklam och ett effektivt sätt för tobaksbolagen att marknadsföra tobak. Trots detta valde beslutsfattarna att ta hänsyn till snusindustrin, som ville ha mildare regler, och eftersom undantag för en produkt inte kan göras, så föll exponeringsförbud av alla produkter bort från lagförslaget.

Tobaksfakta vill se ett totalt exponeringsförbud av tobaksprodukter i Sverige, i butiker och alla andra säljställen, och vi menar att detta är vad vi åtagit oss genom att ratificera tobakskonventionen.

Dessutom:

  • Inför standardiserade, reklamfria förpackningar. Läs mer om det här.
  • Förbjud internetförsäljning av tobak.
  • Förbjud tobaksbolag att ägna sig åt social sponsring.
  • Förbjud “brand stretching” (varumärkesexpandering) och “brand sharing” (delande av varumärke) med anknytning till tobaksprodukter.
  • Sätt upp regler för hur tobak får visas i underhållningsmedier som TV-program, filmer, datorspel och på teater.

Så här gör andra länder

Island, Kanada, Thailand, Irland, Finland, Storbritannien, Norge, Australien, Singapore, Trinidad och Tobago,Vietnam, Frankrike, Kroatien, Nya Zeeland, Panama, Uganda och Ryssland har alla infört exponeringsförbud.

Erfarenheter i dessa länder visar att lagarna fungerar som det var tänkt. Unga röker mindre och lagen underlättar för de personer som försöker sluta med tobak.

När Norge införde exponeringsförbud för tobak på säljställen 2010 stämde tobaksbolaget Philip Morris den norska staten för brott mot främst EES- avtalets artikel om frihandel. Philip Morris förlorade den processen liksom tobaksbolag förlorat andra rättsliga processer mot exponeringsförbuden i till exempel Skottland och Irland.

Den norska lagstiftningen omfattar alla sorters tobak, även snus. Dessutom gäller den e-cigaretter. Skyltning med dessa produkter är i Norge förbjuden överallt, också på tillfälliga säljställen som konserter och festivaler. Dessutom är det förbjudet att exponera tobakstillbehör som rökpipor, cigarettetuier och cigarettpapper. Säljställen får inte heller skylta med godis som imiterar tobaksprodukter. Det norska exponeringsförbudet har starkt stöd hos allmänheten.

Läs fler exempel om tobakspreventiva arbete i andra länder i Internationell Utblick.

Tips till politiker, tjänstemän inom folkhälsa, lärare och andra som arbetar tobaksrelaterat!

Den marknadsföring av tobak som i dag sker inne i butikerna får enligt nuvarande lag inte vara uppsökande eller uppmuntra till tobaksanvändning.

Vem som helst kan anmäla överträdelser till Konsumentverket. Ser du något som känns tveksamt i tex en butik, tveka inte att göra en anmälan!

Tillsynspersonal har en betydelsefull uppgift i att se till att lagstiftningen om tobaksreklam följs.

För att komma vidare med genomförandet exponeringsförbudet behövs att vi tillsammans fortsätter opinionsbilda och sprida kunskap!

Artiklar

Amerikansk undersökning: Mentolfria cigaretter uppfattas som innehållande mentol

Massachusetts och Kalifornien är två av USA:s delstater som förbjudit försäljning av smaksatta tobaks- och nikotinprodukter, inklusive mentolcigaretter. Tobaksbolagen har...

Läs mer

Vitt snus inte måttfullt marknadsfört

Vitt snus får marknadsföras, men det ska ske på ett särskilt måttfullt sätt. Under våren inledde Konsumentverket tillsynsärenden mot tre...

Läs mer

Vanligt med tobaksbilder i strömmad underhållning för ungdomar

När tobak- och nikotinprodukter visas i olika medier blir bruket normaliserat och glamoriserat. Truth Initiative har för femte gången analyserat...

Läs mer

Formel 1 – språngbräda in i världens vardagsrum för tobaksindustrin

Netflix-serien “Formula 1: Drive to survive” exponerar miljontals ungdomar världen över för tobaksreklam. Nu uppmanar nätverket STOP Formel 1-ledningen att...

Läs mer

Diplomater som marknadsför tobaksindustrin

En brittisk ambassadör deltog i öppningsceremonin av en cigarettfabrik i Jordanien och berömde den nya anläggningen i en tv-sänd intervju....

Läs mer

Granskning: Reklam för tobaksfria nikotinprodukter strider mot lagen

Konsumentverket har granskat reklam för tobaksfria nikotinprodukter. Granskningen visar att den på flera punkter strider mot gällande lag.

Läs mer

Så går tobaksbolagen runt förbud mot marknadsföring

Tobaksbolagen undergräver lagarna för tobaksreklam, flyger under tillsynsmyndigheternas radar och missbrukar de sociala medieplattformarnas regler. Allt för att marknadsföra cigaretter...

Läs mer

Bjuder på gratis snus under fotbolls-VM

Tobaksreklam och sponsring från tobaksindustrin under det fotbolls-VM som nu pågår i Qatar har förbjudits av FIFA och Qatars hälsoministerium....

Läs mer

Nikotin lindrar ångest och stress enligt reklamen – i själva verket kan nikotinet skapa mental ohälsa

Tobaksbolagen har i sin reklam genom tiderna kopplat ihop cigaretter med avslappning. Trots att nikotin i själva verket kan öka...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev