Lagstiftning i Europa och övriga världen

Hur tobak och nikotin regleras skiljer sig mellan olika länder. Här finns en del information om hur det kommer sig att lagstiftningen kan se olika ut runt om i världen, och några exempel på variationer.

 

Inom EU ska länderna följa EU-lagstiftningen inom tobaksområdet, utifrån Tobaksdirektivet. Utöver EU:s bestämmelser har varje land frihet att bestämma viss lagstiftning, till exempel om skattenivåer och åldersgränser, och därför finns en del skillnader mellan medlemsländerna.

I världen i stort finns det stora variationer i lagstiftningen. Detta trots att ca 180 länder har ratificerat Tobakskonventionen, som omfattar cirka 90 procent av jordens befolkning. Nedan finns några exempel som visar den stora variationen gällande lagstiftningen i olika delar av världen. Exemplen är från 2023:

Belgien
I Belgien är det sedan oktober 2023 förbjudet att sälja vitt snus.
Läs mer här

Nederländerna
I Nederländerna är det sedan 2023 förbjudet med smaker i e-cigaretter. Handlarna får bara sälja e-cigaretter med traditionell tobakssmak.
Läs mer här

Norge
I Norge är det sedan 2014 tobaksfri skoltid. Det innebär att elever inte får använda några produkter med tobak i under den tid de går i skolan, oavsett var de befinner sig. Norge har också en hög skattesats på tobak och nikotinprodukter, xxx procent.

USA
I USA får man inte kalla en produkt för tobaksfri om nikotinet är extraherat från tobaksplantan. Man får inte heller kalla produkter med syntetiskt nikotin för tobaksfria.

Australien
Australien – förbud att röka i bil med barn som passagerare

Singapore
Förbud att ta in e-cigaretter och påfyllning till e-cigaretter i landet. Minimiålder för köp, innehav, försäljning och leverans av alla tobaksprodukter är 21 år.

(Sidan uppdateras vartannat år)