Forskning från Truth Initiative, som publicerades 2020, var den första som etablerade kopplingen mellan tobaksbruk och strömmad underhållning. Rökning i filmer får unga människor att börja använda tobak.

Truth Initiative har nu kommit med en ny rapport och de nya siffrorna visar bland annat att 60 procent av de 15 mest populära programmen år 2021 bland 15–24-åringar i USA innehöll skildringar av tobak. Därmed exponerades 25 miljoner ungdomar för tobaksbilder.

47 procent av de bästa filmerna som släpptes 2021 skildrade tobaksbilder, enligt en separat analys av NORC vid University of Chicago.

Analyser av de bästa Billboard-låtarna 2021 visade att 12,8 procent av låtarna hade tobaksskildringar i sina musikvideor vilket är en dramatisk minskning från 23 procent år 2020.

Rapporten, som analyserar tobaksbilder inom underhållning, heter ”While You Were Streaming: Tobacco’s Starring Role och kan laddas ner här.

Läs vidare