Fabriken som diplomaten invigde delägs av British American Tobacco (BAT) och incidenten ägde rum 2019. Enligt en artikel i The Guardian förklarade ambassadören att händelsen var ett misstag.

Men att diplomater främjar de egna ländernas tobaksbolag är inga enstaka händelser. The Tobacco Control Research Group vid University of Bath avslöjar flera liknande händelser från olika länders ambassador i en artikel på sin webbplats.

Tobaksfakta har tidigare rapporterat hur svenska regeringen tar med Swedish Match på handelsdelegationer, och att svenska ambassader utomlands marknadsför företaget. Enligt tobakskonventionen, som Sverige ratificerade 2005, ska staterna inte ge tobaksindustrin någon gynnad ställning.

 

Läs vidare