Den uppskjutna partskonferensen för tobakskonventionen är nu igång i Panama och är planerad att pågå 5 – 10 februari. En av frågorna på agendan är hur man ska hantera de nya tobaks- och nikotinprodukter som finns på marknaden. Doktor Adriana Blanco Marquizo, chef för WHO FCTF: s sekretariat för tobakskonventionen, sa i sitt inledningstal att det är oroande med den ökande tillgången av nya och alltmer spridda nikotin- och tobaksprodukter:

– Dessa produkter är på väg att bli ett stort problem, med en alarmerande ökning av användningen bland unga människor. En del av ökningen beror på den oseriösa tobaksindustrins budskap om att detta skulle vara verkliga åtgärder för tobakskontroll. Industrin försöker återigen hävda att de ska vara med vid bordet, som en del av lösningen på en epidemi som de själva har skapat och fortsätter att upprätthålla, sade Adriana Blanco Marquizo.

Tobaksfakta har tidigare berättat att tobaksbolaget Philip Morris är oroliga för att partskonferensen ska leda till förbud för nya nikotinprodukter och bolaget uppmanar delegater på mötet att motverka det. Det framgick av ett hemligt mejl som läckt till tidningen the Guardian. Tobaksbolag får inte delta i partskonferenserna, men tobaksbolagen finns ofta på plats och försöker övertyga delegater att föra fram bolagens agenda.

EU-parlamentarikern Johan Nissinen (SD) uttrycker i ett debattinlägg på Europaportalen också oro över att WHO ska rekommendera förbud mot vitt snus och att det ska leda till att EU inför en lag mot vitt snus. Den svenska delegationen behöver agera resolut mot alla tankar på ett globalt förbud mot vitt snus, anser Johan Nissinen.

Tobaksfaktas ordförande, Lena Sjöberg, är av motsatt uppfattning. Precis som doktor Adriana Blanco Marquizo, är Lena Sjöberg mycket oroad över den ökande tillgången på nya nikotinprodukter.

– Tobaksfakta skulle välkomna ett globalt förbud mot vitt snus, säger Lena Sjöberg.

Läs vidare