Lagen om tobaksfria nikotinprodukter, som infördes i somras, är tydlig med att särskild måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Den får inte heller riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

Under sin granskning i höstas hittade Konsumentverket flera exempel på klara överträdelser av lagen. Det har handlat om presentation av bilder, filmer, ljud och ljus, text eller påståenden som till sin utformning går utöver kravet på särskild måttfullhet.

Marknadsföringen sker i stor omfattning i sociala medier och har i flertalet fall varit utformad på ett sätt som riskerar att attrahera en yngre målgrupp, skriver myndigheten på sin webbplats.

Utdelning av gratisprover och gåvor som uppmanar till bruk av tobaksfria nikotinprodukter förekommer också, vilket inte heller är förenligt med det särskilda måttfullhetskravet, enligt artikeln.

Om inte bolagen ser över sin marknadsföring hotar Konsumentverket med särskilda tillsynsärenden.

Läs vidare