Vitt snus får marknadsföras, men det ska ske på ett särskilt måttfullt sätt.
Under våren inledde Konsumentverket tillsynsärenden mot tre företag som inte levt upp till kraven, enligt myndigheten.

Sedan augusti 2022 finns Lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Där ställs krav på att produkter, som vitt snus, ska marknadsföras på ett särskilt måttfull sätt. Företagen får ge saklig information men inte göra varan lockande.

I januari 2023 presenterade Konsumentverket en granskning som visade att många företag inte följde lagkraven. Konsumentverket hittade flera exempel på att man med bilder, filmer, ljud och ljus, text eller påståenden gjorde varorna lockande.

Myndigheten uppmanade bolagen att se över sin marknadsföring, annars kunde man inleda enskilda tillsynsärenden. Uppmaningen räckte inte. Under våren inledde Konsumentverket tre tillsynsärenden.

Här är några exempel på vad Konsumentverket kritiserat (Tobaksfakta har ersatt namnen med xxx) :

Inlägg skildrar en dosa vid sidan om en kaffekopp i det ena fallet samt i två andra fall en kvinna hållandes i en dosa. I den ena storyn framgår texten ”Vardagslyx i All White-format. Unna dig smaken av vår bästsäljare xxxx Strawberry. Fri frakt och snabb leverans direkt i brevlådan.”

Konsumentverket skriver att bilder, innehåll och utformning av marknadsföring som
skildrar mer än produkterna och inte begränsas till endast relevant fakta rörande varan och dess egenskaper är att betrakta som oförenliga med det särskilda måttfullhetskravet.

I några recensioner på företagets hemsida står det:

”Från att avsky snus till att först testa xxx mint och bli helt fast och sen xxx
mint när jag vill ha en starkare, båda två är otroligt fräscha, har god smak
och syns knappt. Rekommenderas!”

”Gillar verkligen detta snus. Så god smak och lagom storlek. Rekommenderar alla som inte
provat att göra det.”

Enligt Konsumentverket ska även recensionerna ses som en del av marknadsföring, och de citerade recensionerna går utöver saklig information.

Detta företag får också kritik för att de på Instagram visar unga människor på bilder ihop med det vita snuset. Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. Företaget har nu gjort en frivillig rättelse och ärendet är avslutat.

De två andra företagen har inte mycket unga människor i reklamen, men också de gör produkterna lockande. Några exempel på vad Konsumentverket reagerat på:

På startsidan möts konsumenten av bl.a. rörliga banderoller som är placerade vertikalt på båda sidor om texten ”XXXX”, där bokstäver i namnet byts ut mot varierande symboler med ett par sekunders mellanrum. Vidare ner på startsidan framgår ytterligare tre rörliga horisontella banderoller, följt av en bild som skildrar ett flertal av bolagets produkter staplade på varandra. Därefter framgår ytterligare fyra rörliga banderoller som bl.a. skildrar maskerade personer hållandes i bolagets produkter, personerna är klädda i färger som matchar produkterna. En av banderollerna visar även bolagets dosor. Under banderollerna framgår bolagets produkter mot en bakgrund av bilder som skildrar tre personer som blundar med ett leende på läpparna.

Konsumentverket skriver att bolaget använder sig av flera rörliga bilder och moment på webbplatsen som inte bedöms ha någon anknytning till produkten utan får anses vara ägnade att väcka särskild uppmärksamhet.

Konsumentverket har också reagerat på inslag på Instagram med två skapade figurer med texten (Tobaksfakta skriver X istället för figurerna och produktnamnet):

I nästa inlägg visas båda figurerna med texten ”The cool cats X & X. Have you guessed what they ́re going to reveal yet?”.  I nästa inlägg presenteras den nya smaken genom en bild på ”X” som håller upp dosan.  Av texten framgår ”BOOM! IT`S HERE! X ́s new favorite – XXX HOT RHUBARB!”.

Konsumentverket skriver att det är tillåtet att på ett sakligt sätt ange vad produkten har för smak, men att man inte ska skapa onödig uppmärksamhet. En viktig orsak är de särskilda risker för ökat intresse som är kopplade till smak. Detta företag har gjort en frivillig rättelse och ärendet är avslutat.

Även det tredje företaget kritiseras för att skapa onödig uppmärksamhet kring produkten kopplat till smak. I reklamen står det exempelvis:

”A menthol that soars and leaves a fresh feeling upon your nose and lips. Pop the lid, lean back and enjoy the force from the mountains of Zermatt.”

Det tredje företaget får också kritik för andra inslag i sin reklam:

På startsidan spelas en svartvit film upp. I filmen visas en person där bara händerna syns och där personen håller upp en tobaksfri nikotinprodukt och bl.a. rullar dosan i sina händer så att den syns från olika sidor och vinklar.

Konsumentverket menar att filmen får anses syfta till att väcka särskild uppmärksamhet och kan inte heller anses utgöra saklig information om varan och dess egenskaper. Detta ärende pågår fortfarande.

Konsumentverket kommer under hösten göra en djupare granskning av marknadsföringen av vitt snus.

”Om man som privatperson tycker att någonting ser misstänkt ut, får man gärna anmäla det till oss på Konsumentverket”, skriver Philip Ivarsson, jurist på Konsumentverket i ett mejl till Tobaksfakta.

Syftet med kravet på särskild måttfullhet i marknadsföringen är att den inte ska medverka till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av produkterna. Den ska inte heller bidra till en positiv inställning till bruk av produkter som innehåller nikotin för konsumtion.

Fotnot:
Den som vill anmäla marknadsföring för vitt snus kan göra det på https://anmalan.konsumentverket.se/

 

Läs vidare