Tobaksindustrin bidrar till att den psykiska ohälsan ökar i världen, enligt ett nytt blogginlägg på nätverket STOPs webbplats.

Enligt inlägget har tobaksindustrin tillhandahållit cigaretter gratis till psykiatriska sjukhus, vilket vid första anblicken kan verka som en bra sak, eftersom den allmänna uppfattningen är och har varit att de som lever med allvarlig psykisk sjukdom behöver cigaretter för att klara sig. Forskning har visat att den uppfattningen dock kan tillskrivas tobaksindustrin: enligt studier som industrin har finansierat är rökning en typ av självmedicinering för dem som lever med schizofreni, och dessa personer är ”mindre mottagliga för tobakens skador.”

Läs vidare