Vitt snus innehåller nikotin som är starkt beroendeframkallande. Vuxnas okunskap gör det enklare för ungdomar att testa det vita snuset utan att någon vuxen i närheten reagerar. Detta kan leda till ett livslångt nikotinberoende för många ungdomar. På Hjärt-Lungfondens webbplats finns en artikel som ger en introduktion till ämnet vitt snus och nikotin, samt en faktaruta om den forskning som finns om nikotinet.

På webbplatsen finns också en artikel ger basinformatioin om e-cigaretter och vape.

Läs vidare