Det vita snuset kallas också tobaksfritt snus, nikotinpåsar och nikotinsnus. Kärt barn har många namn, brukar man säga och dessa vita snuspåsar är en mycket kär produkt för tobaksindustrin.

Det vita snuset har marknadsförts stenhårt av tobaksindustrin i Sverige och på bara några år har användningen ökat lavinartat. Till exempel använder nästan var femte ung kvinna det vita snuset. Många av dem har varken rökt eller använt brunt snus tidigare.

Men hur ser det ut i EU?

Brunt snus är fortfarande är förbjudet i EU, men inte vitt snus. I avvaktan på EU-lagstiftning har EU-länderna valt olika vägar att hantera det vita snuset.  Tobaksfakta vill med denna temaserie bidra till ökad förståelse om det vita snusets spridning inom EU: Varför är frågan så viktig för tobaksbolagen och varför är folkhälsoföreträdare så engagerade i att stoppa fortsatt spridning av det vita snuset?

Under kommande veckor kan du läsa följande artiklar om vitt snus:

En vinstmaskin full av nikotin
Vi tittar på produktens snabba spridning och stora ekonomiska betydelse för många tobaksbolag, och jämför också vitt snus med brunt snus och nikotinläkemedel. Läs mer

En ”folkhälsoprodukt” som skadar hälsan
Vitt snus framhålls – av förespråkarna – som en mirakelprodukt som kan rädda folkhälsan. Hur går det budskapet ihop med den senaste forskningen som visar att nikotin, som det ofta finns gott om i vitt snus, har negativ effekt på såväl foster, barn och unga som vuxna?

En utmaning för EU-ländernas lagstiftning
Vitt snus har börjat sprida sig i EU. I den här artikeln exemplifierar vi hur olika länder hanterar utmaningen med vita snuset. Deras olika förhållningssätt till produkten har väckt frågan om det är dags att gå från tobakslagstiftning till nikotinlagstiftning

Hur  ska EU ha det?
EU-kommissionen har uppmärksammat juridiska luckor när det gäller det vita snuset, men ännu vet ingen var det kommer att sluta. I den här artikel skriver vi om vad som pågår just nu och hur svenska EU-politiker agerar.

Läs vidare