EU förbjöd all försäljning av snus år 1992, efter rekommendation från Världshälsoorganisationen, WHO. Argumenten mot snus var då att de innehöll cancerframkallande ämnen. En annan orsak var att EU inte ville introducera nya tobaksprodukter på den gemensamma marknaden, utan tvärtom arbeta för att få ner både antalet cancerfall och ett minskat nikotinberoende i unionen.

Sverige förhandlade då till sig ett tillstånd att få sälja snus inom landets egna gränser. Sedan dess har snuspositiva politiker och snusproducenter återkommande argumenterat för att EU ska ta bort restriktionerna. Nu gäller kampen att få fri lejd för det bruna snuset, men också att förhindra att EU reglerar det vita snuset, som idag inte omfattas av EU:s snusförbud.

Snusföreträdare talar om ”det svenska folkhälsomiraklet”, som bör spridas i EU. Att rökningen i EU ska minska genom att rökare går över till snus. Det blir ett folkhälsomirakel eftersom snus är mindre farligt än cigaretter, enligt snusföreträdarna. De talar mindre om riskerna med nikotinet, som finns både i brunt snus och vitt snus.  I en del fall är nikotinnivåerna mycket höga i det vita snuset.
Riskerna med nikotinet är inte okända. Snusproducenter känner också till dem.

Philip Morris varnar för nikotinet

Philip Morris varnar för risker med nikotin. De skriver på sin hemsida (översatt till svenska): Vissa människor ska inte använda produkter som innehåller nikotin. Det gäller gravida, kvinnor som ammar, människor med hjärtsjukdomar, allvarliga problem med högt blodtryck eller diabetes. Minderåriga ska inte ha tillgång till produkter som innehåller vare sig tobak eller nikotin.
Swedish Match har en liknande skrivning. De pekar på att barn och unga är särskilt känsliga för nikotin, liksom gravida och ammande kvinnor.  Nikotin kan ha effekt på blodcirkulationen i moderkakan och därmed påverka fostrets tillväxt, och nikotin i blodet passerar över till modersmjölken, skriver Swedish Match.

Det som tobaksbolagen varnar för finns också beskrivet i forskning.  Tobaksfakta har i många tidigare artiklar skrivit om det. Det handlar bland annat om ny forskning om risker kopplade till snus och graviditet,

Louise Lundborg, forskare vid enheten för Klinisk Epidemiologi, Karolinska Institutet, och vice ordförande i Barnmorskeförbundet berättar att det ännu inte finns någon forskning på vitt snus och foster, men de effekter man har sett av brunt snus kopplat till nikotinet finns högst troligt också för vitt snus.

–  Som barnmorskor ser vi inte positivt på en ökande användning av det vita snuset

Louise Lundborg berättar att man ännu inte märkt någon stor ökning av snusare bland gravida[1].

– Snusning 3 månader före graviditet har ökat sedan 2018, medan snusning vid inskrivning samt i vecka 32 har legat stabilt sedan 2015. Nu ser vi en nationell ökning vid inskrivning på 0.1 % mellan 2020-2021. Om detta är ett trendbrott som är relaterat till det vita snuset vet vi ej då vi inte har forskning på detta, säger Louise Lundborg.

Tydligt är däremot att ungdomsmottagningarna möter många unga tjejer som använder vitt snus.

– Det är unga kvinnor som kommer att gå in i graviditet om några år.

Rekommendation till gravida är att undvika alla typer av nikotinprodukter, även nikotinläkemedel, för att minimera skaderisken.  Louise Lundborg säger att gravida kvinnor är högt motiverade att sluta röka och snusa och de flesta lyckas. Många av dem som använder vitt snus kommer också att lyckas sluta. Men alla kommer inte att göra det. På grund av det vita snusets popularitet bland unga tjejer kan det bli en stor grupp som snusar under graviditeten.

– Låt oss säga att tre av tio snusar och några inte klara av att sluta. Då blir inte effekten så stor som om 9 av 10 snusar och några inte klarar av att sluta.

Nikotinplåster istället

En faktor som kan påverka förutsättningarna att sluta snusa är den psykiska hälsan. Om den är dålig är risken större att misslyckas.  I Sverige finns en oroande trend, som eventuellt kan påverka möjligheten att sluta snusa.

– Andelen barnafödande kvinnor i Sverige som är diagnostiserade med psykisk ohälsa har ökat markant de senaste 20 åren, säger Louise Lundborg.

Hon ser inte någon anledning till att Sverige ska sprida vitt snus i EU.

– Jag tycker att man ska vara otroligt restriktiv. Vi vet inte långtidsutfallet.

Louise Lundborg säger att om man vill hjälpa rökare att gå över till någonting mindre skadligt så är det bättre att de byter till nikotinläkemedel.

– Till skillnad från vitt snus så har vi forskning på nikotinplåster sedan flera år tillbaka. Att det istället talas om snuset handlar ju om tobaksföretagens vilja och muskler att marknadsföra sig.

Att unga tjejer börjat använda vitt snus innebär inte bara en risk för framtida graviditeter. Nikotinet bygger om hjärnan och därför är det så viktigt att skydda unga människor ifrån att använda det, eftersom deras hjärnor ännu inte är färdigutvecklade. Det menar Louise Aldemark  docent i neurobiologi, vid Göteborgs universitet som forskar om nikotinet. Hon förespråkar också restriktivitet när det gäller nikotinprodukter, särskilt för unga personer.

– Eftersom nästan alla celler i hjärnans belöningssystem har nikotinreceptorer påverkar det systemet vid upprepad nikotinanvändning. Detta i sin tur gör det lätt att bli beroende. Inte bara av nikotin, utan även av andra substanser, som alkohol, sade Louise Aldermark i en tidigare intervju med Tobaksfakta.

Nikotinet påverkar också känslor som ångest och oro. Inledningsvis mår man bättre av nikotin, men på sikt förstärks känslorna av ångest och oro.

Det finns alltså många skäl att unga inte ska använda nikotinprodukter, samtidigt som det är bland unga som användningen ökar.

Människor med hjärtsjukdomar, allvarliga problem med högt blodtryck eller diabetes rekommenderas också att vara särskilt försiktiga med nikotin. Tobaksfakta har tidigare redogjort för forskning på snusare kopplat till deras långtidsexponering av nikotin. Den visade att nitroglycerin, som används för att vidga blodkärlen vid en hjärtinfarkt, har lägre effekt på snusare. Det innebär att de har högre risk att inte överleva vid en hjärtinfarkt.

Forskning visar också att snusarna har större problem med kärlstyvhet vilket ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Skadar folkhälsan

Forskningen var inte gjord på vitt snus, men eftersom effekterna kopplas till exponering av nikotin vill Magnus Lundbäck, en av forskarna bakom studien varna för effekterna av nikotin. Magnus Lundbäck är mycket oroad över att det vita snuset har fått en så stor spridning.

– Det innehåller stora mängder nikotin som är ett mycket potent gift med flera dokumenterat dåliga effekter på människan, såväl på kärl och hjärta som på hjärnan, sa han i en tidigare intervju med Tobaksfakta.

Magnus Lundbäck sa då också att tobaksindustrin pumpar ut olika snusprodukter till konsumenter över hela världen.

– Man saluför det som nära nog helt ofarligt, inte minst i jämförelse med tobaksrökning. De som man inriktar sin marknadsföring emot är i regel unga och i vissa fall mycket unga. Det som sker nu är att en hel generation av nikotinister skapas i hög takt. Det ger konsekvenser för folkhälsan som vi ännu inte kan överskåda, sa Magnus Lundbäck.

[1] Enligt data från Graviditetsrapporten 2021:  Den högsta andelen snusare visade de norra delarna av Sverige. Tre månader före graviditeten snusade 6,9% av de gravida i riket, vilket ökat något sedan 2020 (6,0%). Högst andel snusare fanns i Norrbotten (18,1%) och lägst andel hade Skåne (3,1%). Vid inskrivningen snusade enbart 1,3% av rikets gravida och endast 0,7% fortsatte att snusa under graviditeten (snusning graviditetsvecka 32). Högst andel gravida som fortfarande snusar i graviditetsvecka 32 hade Jämtland (1,9%).

Läs vidare