Forskarna undersökte 56 spädbarn en-två månader efter födseln. Barnens mammor fick även fylla i frågeformulär vid sammanlagt fyra tillfällen under och efter graviditeten.

23 av mammorna snusade och 13 rökte under graviditeten. 19 mammor var nikotinfria.

Resultaten visade att barnen till snusande och rökande mammor hade en annorlunda hjärtrytm än barnen till nikotinfria mammor. Balansen mellan låg och hög hjärtfrekvens skilde sig åt mellan dessa två grupper av barn.

Hjärtaktiviteten var förändrad även om mamman snusat eller rökt enbart i början av graviditeten och sedan slutat, liksom om hon använt tobak under hela graviditeten men slutat i samband med förlossningen.

Eftersom förändringarna var likadana hos snusarnas och rökarnas barn, drar forskarna slutsatsen att det är nikotintillförseln under graviditeten som förklarar den annorlunda hjärtrytmen. Forskarna menar att nikotinet programmerar om fostrets autonoma nervsystem så att regleringen av hjärtaktiviteten förändras. De framhåller vikten av att undvika att utsätta barnet för nikotin i någon form under graviditeten.

Läs vidare