Utredningen En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter har bland annat haft i uppgift att se hur unga ska skyddas mot nikotinbruk. Utredaren Inga-Lill Askersjö presenterade 25 mars sina förslag vid en presskonferens med socialminister Jakob Forssmed. I utredningen föreslås:

  • En högsta nivå på nikotin i vitt snus på 12 mg/gram
  • Skoltiden ska vara nikotinfri
  • Förbud mot att langa nikotinprodukter
  • Förbud mot att lagra tobaks-nikotinvaror om man inte ska sälja produkterna
  • Förbud mot att sälja vitt snus styckevis

Enligt utredaren syftar alla förslag till att skydda unga mot nikotinprodukter. När det gäller nikotinhalten har man jämfört med omvärlden och även haft kontakt med snusbranschen.

– Vi har tittat på andra länder, Island har en gräns på, 20 mg, medan Lettland har 4 mg, det är ungefär där gränsen för rökavvänjningsprodukter ligger. Vi har också tittat på en tysk undersökning. Där menar man att vid högre halt  än 16,7 milligram per gram ska det dödskallemärkas.

Enligt utredaren har man också talat med branschföreträdare som sagt att 12 milligram är ett starkt snus. Man kan absolut diskutera om det ska vara en lägre gräns, men det får överlåtas till andra att avgöra, utifrån forskning, menar hon.

Vid presentationen frågade en journalist om inte en lägre nikotinhalt kan leda till att man kompenserar genom att man snusar mer. Inga-Lill Askersjö svarade att man inte sett någon sådan utveckling när nikotinhalten sänkts i cigaretter, medan en hög nikotinhalt på sikt leda till ett större behov av att fylla på med nikotin.

Läs vidare