Den föreslagna revideringen av direktivet om tobaksbeskattning skulle kunna öka intäkterna för medlemsstaterna, ta itu med gränsöverskridande shopping och minska efterfrågan på cigaretter

Förslaget har skjutits upp flera gånger och var inledningsvis planerat för presentation redan våren 2022.

Forskare från flera universitet har undersökt vad förseningen innebär, utifrån ett inofficiellt utkast till reviderat tobaksskattedirektiv, skriver SmokeFree Partnership på sin webbplats.

Om förslaget inte har lagts fram i slutet av 2024 kan den fortsatta förseningen kosta EU närmare 24 miljarder euro i förlorade skatteintäkter. Pengarna behövs akut för att tillgodose de offentliga utgifterna, inte minst på hälsoområdet, enligt ett pressmeddelande. Förseningen innebär också att mer än en halv miljon liv kan gå förlorade från 2025 till 2028.

Läs vidare