Det vita snuset är idag oreglerat i EU men när tobaksdirektivet uppdateras är det sannolikt att det även kommer att innebära någon form av reglering av det vita snuset.

Tobaksfakta har tidigare berättat att det läckt ut att en konsultrapport, beställd av EU-kommissionen, mynnar ut i ett förslag att förbjuda vitt snus i EU.

Den politiska debatten i Sverige om EU och det vita snuset tycks i första hand handla om vem som kan göra mest för att skydda produkten. Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé kallade till presskonferens inför EU-valet där han avgav ett antal vallöften för hur han skall freda det vita snuset. Det handlar bland annat om att stoppa ett totalförbud mot vitt snus, skydda det vita snuset från smakförbud och motverka krav på helt neutrala förpackningar.

Johan Danielsson, Socialdemokraternas andre man, skrev tidigare i år en debattartikel i Aftonbladet där han menade att regeringen och SD inte ansträngde sig för att påverka EU så att det vita snuset fredas. Han skrev bland annat: Beskedet från oss socialdemokrater är dock tydligt: vi kommer stå upp för svenska snusare.

SD:s Charlie Weimers som är SD:s toppkandidat skrev i en replik att han kämpar för det vita snuset: Behovet att försvara det vita snuset i Bryssel har aldrig varit större. Beslutet om det vita snuset kommer fattas under nästa mandatperiod. Vi kommer naturligtvis fortsätta att ligga på regeringen och anser att ett brett samförstånd i denna fråga borde vara en självklarhet både i Sverige och Bryssel.

Kandidater från övriga partier stöder inte lika högljutt det vita snuset. Sara Skyttedal har som EU-parlamentariker för KD agerat för det vita snuset. Hon är nu ersatt av en ny toppkandidat: Alice Teodorescu Måwe. Hon vill liksom sin företrädare att Sverige ska  värna det vita snuset i EU även om hon inte synts lika mycket i frågan.

Tidskriften Alkohol & Narkotika har frågat alla toppkandidater i EU-valet hur de ställer sig till vitt snus. I Alice Teodorescu Måwes enkätsvar står det: För oss Kristdemokrater är det synnerligen viktigt att skydda barn och unga från tobak och nikotinprodukter och fortsatt arbeta för att begränsa skadeverkningarna. Cigaretter och röktobak utgör en relativt större hälsofara i förhållande till snus. Detta synsätt återspeglas i beskattningen av dessa produkter i Sverige, en diversifiering som regeringen har förstärkt ytterligare.

Det finns politiker som har en mer restriktiv hållning till det vita snuset, men det är inte någon av toppkandidaterna som driver att det vita snuset ska förbjudas i EU. Det framgår av Tidskriften Alkohol & Narkotikas enkätsvar från toppkandidaterna och organisationen Lärare mot Tobaks enkät som gått ut till de tio första namnen på alla rikdagspartiers eu-listor.

Även de som är oroliga över utbredningen av  vitt snus anser att detta är en fråga som varje land ska bestämma över själv. Däremot är det många som önskar sig olika typer av begränsningar. Lärare mot Tobak har bland annat ställt frågan: Tycker du att EU ska verka för att få bort reklam för nikotin/ tobak i sociala medier?

Johan Danielsson (S), som värnar det vita snuset, vill samtidigt förhindra reklam för produkterna. Han skriver i sitt enkätsvar till Lärare mot Tobak: Socialdemokraterna är för en mycket restriktiv hållning till reklam för nikotin och tobak. Det är rimligt att samma begränsningar som gäller för marknadsföring av tobaksprodukter också gäller andra nikotinprodukter, inklusive kravet på varningstexter.

Samma svar ger Heléne Fritzon, nummer ett på Socialdemokraternas EU-lista och Evin Incir, partiets tredjenamn.
SD:s andranamn Beatrice Timgren vill också att reklamen regleras:
Framför allt i kanaler som riktas mot barn och unga är det extra angeläget att inte marknadsföra nikotinprodukter.

Svante Linusson, tredje namn på Centerpartiets lista, vill också ha en reglering. Han skriver i Lärare mot Tobaks enkät att det är svårt att reglera sociala medier på nationell nivå, därför är det viktigt att driva på för att EU agerar.

Svante Linusson skiljer ut sig genom att inte säga nej till ett EU-förbud mot vitt snus. Han vill inte ta ställning i frågan. I enkätsvaret skriver han: Vi är positiva till att se över lagstiftningen om alla tobaksfria nikotinprodukter i syfte att begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med brukande av dessa produkter. Men det är viktigt att nya förbud och ändringar i lagstiftningen vilar på en tydlig vetenskaplig grund.

Det är samma svar som Centerpartiets toppkandidat Emma Wiesner ger till tidskriften Alkohol & Narkotika, angående synen på vitt snus.

Det är inget av topp fem på Liberalernas lista som har svarat på Lärare mot Tobaks enkät.  Till tidskriften Alkohol & Narkotika svarar partiets toppkandidat, Karin Karlsbro,  att det ska vara upp till varje land att bestämma över det vita snuset, men det behövs restriktioner:Vitt snus är mycket beroendeframkallande på grund av nikotininnehållet och det är ett problem att allt fler unga börjar snusa. Därför vill vi se nya regler som sätter ett tak för nikotinhalten i vitt snus. Vi vill även se stärkta insatser i det förbyggande arbetet, bland annat i skolor för att skydda unga personer från att drabbas av beroenden.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har generellt sett en negativ syn på det vita snuset. Det visar svaren till tidskriften Alkohol & Narkotika och till Lärare mot Tobak.

Vänsterpartiet toppkandidat Jonas Sjöstedt svarar Alkohol&Narkotika om synen på det vita snuset: Så kallat vitt snus innehåller höga doser nikotin, som är förknippat med hälsorisker. Idag smaksätts snuset för att vara attraktivt för barn, unga och icke-rökare, med en tydligt märkbar doft eller smak av något annat än tobak. Vänsterpartiet anser att politiken ska sätta stopp för tobaksindustrins fokus på barn och unga, t.ex. genom att begränsa hur snuset får smaksättas.
I Lärare mot Tobaks enkät svarar Jonas Sjöstedt att han vill att EU ska verka för att få bort reklam för nikotin/ tobak i sociala medier.

Miljöpartiet önskar samma sak. I Lärare mot Tobaks enkät skriver Alice Bah Kuhnke också att artikel 5.3 i Tobakskonventionen måste tas på större allvar i politiken. Det vill säga att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av tobaksindustrin: Artikel 5:3 är en viktig artikel som vi måste bli mycket bättre på att uppfylla, både i Sverige och inom EU i stort. Miljöpartiet har drivit på för att vi ska ta fram riktlinjer och regler utifrån artikeln för hur det offentliga ska agera i förhållande till tobaksindustrin och garantera transparens.


Det svaret står totalt i kontrast till svaret från SD:s tredjeman Dick Erixon. Han svarar: Jag anser att denna artikel underkänner politiska kandidaters förmåga att tänka kritiskt. Självklart kommer jag att träffa olika aktörer som har inverkan på den politik som jag blir ansvarig för att bedriva i parlamentet.

 Källor:
https://www.alkoholochnarkotika.se/politik/sa-tycker-toppkandidaterna/

https://www.lararemottobak.se/enkat-till-kandidater-eu-parlamentet/

Läs vidare