Tobaksfakta har tidigare berättat om att EU kommer att uppdatera tobaksdirektivet och att i det sammanhanget ser man över hur nikotinpåsarna, det vita snuset, ska regleras i framtiden

Enligt Politico.eu talar mycket för att direktivet kommer att leda till att det  vita snuset regleras.  Politico har tagit del av en oberoende studie gjord på uppdrag av EU-kommissionen. I den preliminära sammanfattningen av studien föreslås att vitt snus förbjuds i EU, på samma sätt som det bruna snuset.

I studien sägs att förbudet mot tobak för oralt bruk (det bruna snuset) har varit mycket framgångsrikt, men att förbudet utmanas av nya nikotinprodukter, vilket bör leda till att förbudet utvidgas att också omfatta nikotin för oralt bruk (det vita snuset).

Ännu har inte EU-kommissionen tagit ställning till det vita snuset. EU-parlamentarikern Nicolás González Casares , spansk socialdemokrat, ställde i augusti 2023 två frågor till EU-kommissionären Stella Kyriakides, ansvarig för hälsofrågor: Han frågade:

  • Kommer EU att reglera det vita snuset?
  • Är EU:s mål om att åstadkomma en tobakfri generation förenligt med att tillåta produkter som bidrar till att skapa en nikotinberoende generation?

I slutet av oktober kom det skriftliga svaret från Kyriades. Hon skrev att den växande populariteten för vitt snus är en utmaning för EU:s inre marknad, och en hälsofråga som hon ser allvarligt på.  Hon berättade sedan att det pågår en process där man utvärderar tobaksdirektivet och i den ingår hur man ska förhålla sig till det vita snuset.

Tobaksfakta har tidigare skrivit om en forskningsstudie om lagstiftning kring vitt snus i Europa. I studien drog forskarna slutsatsen att man skulle behöva gå från tobakslagstiftning till nikotinlagstiftning.

En senior marknadsanalytiker på Morningstar, som politico.eu talat med,tror att lagstiftningen i EU kommer att gå den vägen.

–  Jag tror att man i lagstiftningen kommer att hantera tobaksindustrin som en nikotinindustri, Jag tror att vi kommer att få se skatter på dessa produkter som mer liknar hur cigaretter beskattas, säger Philip Gorman, till Politico.eu

Läs vidare