Det vita snuset kallas tobaksfritt. I den statliga utredningen Hårdare regler för nya nikotinprodukter, från 2021, förklaras definitionen av tobak och varför vitt snus är en tobaksfri produkt:

”Tobaksproduktsdirektivets definition utgår alltså ifrån att det ska vara fråga om blad och
andra naturliga delar av tobaksväxter. Med denna definition som utgångspunkt kan produkter
som innehåller nikotin kategoriseras som tobaksfria även om nikotinet har sitt ursprung i tobaksväxter. Det förutsätter givetvis att nikotinet har skiljts från tobaksväxten med en metod
som gör att inga blad eller andra växtdelar finns kvar”.

Tobaksfakta, och många andra som arbetar med tobaksprevention, betraktar de vita påsarna fulla med nikotin som tobaksprodukter. Vi har tidigare intervjuat Björn Sundin, kemilärare och aktiv inom Lärare mot Tobak. Han gjorde då jämförelsen med sockerbetan. Socker extraheras från sockerbetan. Ingen skulle komma på idéen att kalla det sockerfritt. Nikotin extraheras ur tobaksplantan, det borde inte kallas tobaksfritt.

Det kan verka som hårklyverier att avgöra om vitt snus ska klassas som en tobaksprodukt eller inte,  men definitionen har betydelse. I EU:s Tobaksproduktdirektiv finns en bestämmelse om att nya tobaksvaror som släpps ut på marknaden ska uppfylla kraven i direktivet. Det gäller tobaksvaror, som vitt snus alltså inte klassas som. I en rapport från EU-kommissionen till EU-parlamentet ses det som problematiskt. Man skriver att det finns juridiska luckor när det gäller de nya nikotinprodukterna. De säljs som konsumentprodukter och liknar tobak för användning i munnen, som är förbjudet enligt direktivet (med undantag för Sverige).

Nu genomför EU-kommissionen en utvärdering av Tobaksproduktdirektivet. Den sker mot bakgrund av de många nya produkter som kommit, som vitt snus, och den senaste tekniska utvecklingen. Frågan kompliceras av att det numera även finns syntetiskt framställt nikotin[1]. Det skapas från petroleumföreningar som berikas, bland annat genom kemiska processer.

Det finns ett stort intresse från många tobaksbolags sida att hindra reglering av vitt snus.
Sverige har tillstånd att sälja snus inom sina egna gränser, men inte exportera till andra EU-länder. Men varje gång EU:s tobakslagar har uppdaterats har flera svenska politiker och snusföretag krävt att exportförbudet för snus hävs. Det gäller även nu. Vissa politiker agerar även för att det vita snuset ska fortsätta vara lagligt i EU.

Ett exempel på det är att två svenska EU-parlamentariker, Sara Skyttedal (KD) och Johan Nissinen (SD), deltog i ett evenemang i EU-parlamentet på Tobaksfria dagen, 31 maj. Syftet med arrangemanget var att verka för att så kallat alternativa nikotinprodukter, dit brunt och vitt snus räknas, ska avregleras.

Arrangörerna skrev inför mötet att Sverige är på väg att bli rökfritt, tack vare den påstådda expanderande trenden att tidigare rökare byter till alternativa nikotinprodukter. Det är något som regeringar världen över kan lära av och genom att agera snabbt kan EU hålla jämna steg med Sverige.
(De pläderar för så kallad harm reduction, något som forskare och praktiker i Sverige kraftigt tar avstånd ifrån)

De två EU-parlamentarikerna har, förutom arrangemanget på Tobaksfria dagen, även agerat i parlamentet för att få EU-kommissionen att ändra uppfattning om det bruna snuset och inte reglera det vita snuset.

I december 2022 skrev Nissinen i en skriftlig fråga till EU-kommissionen att de populära nikotinpåsarna, tillsammans med snuset, har lett till en markant minskning av antalet rökare i Sverige. Nissen ställde också frågan:

Har kommissionen några planer på att främja andra alternativ än cigaretter, till exempel nikotinpåsar och e-cigaretter, för att minska tobaksanvändningen i Europa?

EU:kommissionär Stella Kyriakides, EU-kommisionär för livsmedel och hälsa, svarade varken ja eller nej, men att man ser risker med nya produkter:

”Med tanke på att vissa produkter är nya och det fortfarande läggs fram rön kommer riskbedömningen av nya produkter att bli föremål för omfattande överläggningar under hela förfarandet. Man kommer bland annat att beakta huruvida produkterna kan fungera som inkörsportar samt hur säkra, beroendeframkallande och attraktiva de är. Det är inte bara etablerade rökare som använder e-cigaretter, utan även unga experimenterar med dem”.

EU-parlamentarikern Sara Skyttedal (KD),som har väckt mycket uppmärksamhet genom att gå emot partilinjen och plädera för att cannabis ska släppas fritt ,är även en stark förespråkare av brunt och vitt snus.

I en fråga till EU-kommissionen 16 mars 2022 frågade Skyttedal om EU-kommissionen delade uppfattningen att nikotinprodukter spelar en roll för att få ned bruket av cigaretter. Hon frågade om EU-kommissionen var beredd att ompröva beslutet om förbud för snus. Hon fick inte något gehör från Stella Kyriakides, EU-kommisionär för livsmedel och hälsa. Kyriakides svarade:

”Rökfria och nya tobaksvaror och tillhörande produkter innehåller nikotin, ett giftigt och mycket beroendeframkallande ämne som orsakar välkända hälsokonsekvenser, och dessa förlänger nikotinberoendet. Det är därför dessa produkter regleras, och vad gäller tobak för användning i munnen är det förbjudet i EU. För just tobak för användning i munnen planerar kommissionen inte att ändra dess ställning”.

Nils Lundin och Sofia Westergren som båda sitter i styrelsen för Tobaksfakta hoppas att EU: kommissionen kommer fortsätta med en restriktiv hållning vad gäller brunt snus och vitt snus. Sofia Westergren, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna säger:

-Låt inte tobaksindustrin lura oss att tro tobaksfritt är tobaksfritt. Det är nikotinet som är farligt och vanebildande. Låt oss se till att bluffen synas!

Nils Lundin, läkare, som bland annat varit verksamhetschef för skolhälsovården i Helsingborg, är framför allt oroad över den stora ökningen av unga som använder vitt snus.

– Detta återspeglar den kraftiga marknadsföringen från tobaksindustrin att producera det ”vita snuset” – med oroväckande kraftigt nikotinberoende som följd – med spännande tilltalande ungdomliga smaker, en mer upplevd hygienisk enportionsförpackning, liksom tilltalande askar med lockande ungdomsinriktade bilder. Marknadsarenan i sociala medier är inte bara svensk utan rör sig långt ut på den internationella arenan där försäljningen sannolikt kommer att öka exponentiellt[2].

[1] Cheetham AG, Plunkett S, Campbell P, et al. Analysis and differentiation of tobacco-derivedand synthetic nicotine products: addressing an urgent regulatory issue. PLOS

ONE 2022;17:e0267049. [2]

När något växer exponentiellt ser det ut att gå lugnt i början, men sedan ökar hastigheten mycket snabbt.

 

Läs vidare