Den 14 mars 2023 publicerades lagen om förbud mot vitt snus (nikotinpåsar). Från 1 juli i år får producenter inte sälja något mer vitt snus, och från första oktober får det inte säljas i butiker. Suzanne Gabriels expert på tobaksprevention på organisationen Fondation contre le Cancer, berättar att detta beslut inte kommer påverka särskilt många i Belgien. Det finns få brukare. Vitt snus har bara sålts i Belgien under en kort period.

Produkten betraktades länge som medicin och hanterades av myndigheten för läkemedel och då förekom inte någon försäljning.I slutet av 2021 ändrade sig läkemedelsmyndigheten. Vitt snus ansågs inte längre vara ett läkemedel. Det blev då fritt fram att sälja vitt snus. Under den korta tid som det såldes hann det inte få fäste. Även om tobaksbolag har försökt göra det populärt.

Suzanne Gabriels berättar att BAT vid ett stort fotbollsarrangemang och en ungdomsfestival gått ut med budskap om att arrangemangen var rökfria, och samtidigt erbjöds ungdomar att använda vitt snus. Cancerorganisationen där Suzanne Gabriels arbetar, och många andra som arbetar med tobaksprevention, kritiserade detta.

– Vi var snabba och sakliga i vår kritik och det var framgångsrikt.

BAT som ville locka unga med vitt snus på festivaler och fotbollsarrangemang accepterar inte Belgiens förbud mot produkten och har stämt den belgiska staten. Det har även Philip Morris gjort.
Suzanne Gabriels tror att bolagen är rädda för att den belgiska inställningen ska sprida sig.

– Detta stör ju tobaksbolagens narrativ om harm reduction, att snuset ska vara räddningen mot rökningen som de driver lobbying för i EU.

När Belgien beslutade att förbjuda vitt snus var det inte någonting som EU kunde påverka eftersom det gällande Tobaksproduktdirektivet i EU inte omfattar vitt snus.

Icke-rökare beroende av vitt snus

I Belgien, med 13 procent dagliga rökare, arbetar man vidare på sedvanligt sätt med professionellt stöd till rökare som vill sluta och nikotinläkemedel. Till den belgiska motsvarigheten av sluta-röka-linjen är alla som har ett beroende av tobak/nikotin välkomna. Häromdagen kom det första samtalet från en som var beroende av det vita snuset.

En man i 25-årsåldern som fått nikotinpåsar av en vän och snabbt blivit beroende. Till en början tog han tre påsar per dag, men det blev snabbt mer. När han sökte hjälp var han uppe i 20 påsar per dag. Det vita snuset var hans första tobaksprodukt. Han har aldrig rökt, berättar Suzanne Gabriels.

Läs vidare