Det vita snuset utvecklades i början av 1990-talet av apotekaren Thomas Ericsson och hans kollegor på Leo i Helsingborg som tillverkade rökavvänjningsmedlet Nicorette. Både Leo och Swedish Match ägdes på den tiden av Volvo. Volvos VD Sören Gyll såg risk för intern konkurrens och ströp projektet, säger Thomas Ericsson i en intervju med Dagens Industri. 

Thomas Ericsson, och numera bortgångne kollegan Klas Gustavii, jobbade vidare på egen hand med det vita snuset. De kom fram till att den bästa strategin var att marknadsföra det som en konsumentprodukt, inte ett läkemedel. 

Hans Gilljam, professor i Folkhälsovetenskap, säger till Tobaksfakta, att substansmässigt är det inte någon större skillnad på vitt snus och nikotinläkemedel.

– Skillnaden är att läkemedel är testade på alla möjliga sätt för att fungera i avvänjningssyfte. Vitt snus är bara testade bland fokusgrupper valda av tobaksbolagen. 

Miljarder burkar säljs per år

Det är många som vill tjäna pengar på det vita snuset. 2016 sålde Thomas Ericsson sin del av patentet till Swedish Match som lanserade Zyn. 

Sedan dess har försäljningen av vitt snus stigit kraftigt och andra bolag har lanserat liknande produkter. Euromonitor International uppskattar att försäljningen i världen har ökat med 2000 procent från 2018 till 2021. 2018 såldes 292 miljoner burkar med vitt snus. Tre år senare 6,8 miljarder burkar. 

De senaste åren har globala tobaksbolag som BAT, JTI, och Philip Morris lagt enorma resurser på att nå nya marknader och öka produktionen av det vita snuset. 

När Philip Morris, världens största tobaksbolag, köpte Swedish Match var det vita snuset en viktig anledning. Företaget skriver i sin årsredovisning för 2022 att förvärvet av Swedish Match för cirka 16 miljarder dollar var bolagets största affär någonsin. Nu kan försäljningen av Swedish Matchs orala nikotinprodukter accelerera globalt genom Philip Morris kommersiella infrastruktur och finansiella resurser, enligt Philip Morris.

Höga nikotinhalter vanligt

Vad är det då för produkt Philip Morris, BAT och JTI förmår människor att lägga under läppen? Enligt den statliga utredningen om nya nikotinprodukter från 2021[1] så är vitt snus en tobaksfri produkt. Men exakt vad det är, är oklart. I utredningen står det: 

I vanligt snus finns en rad cancerframkallande ämnen som kommer ifrån tobaken, däribland en grupp ämnen som kallas tobaksspecifika nitrosaminer. I vilken utsträckning dessa ämnen förekommer i tobaksfria nikotinprodukter är oklart. Sannolikt har det att göra med hur nikotinet framställs. Men om extraheringsprocessen är tillräckligt väl utvecklad finns anledning att anta att tobaksspecifika nitrosaminer inte förekommer i någon större utsträckning.

Utredaren är alltså tydlig med att det finns nikotin i det vita snuset, extraherat från tobaksplantan, men är däremot osäker på om de cancerframkallande ämnen som finns i brunt snus förekommer och i så fall i vilken grad. 

Det Hans Gilljam oroas över är de höga halterna av nikotin, det vill säga det beroendeframkallande nervgift som är basen i produkten precis som i alla andra tobaksprodukter. I nikotinläkemedel brukar nikotinhalten ligga på 10 – 15 milligram per gram. Det är ungefär samma nivå som är vanligt för det bruna snuset. Men för det vita snuset finns produkter som har över 40 milligram nikotin per gram. 

– Hur mycket nikotin man får i sig påverkas också av surhetsgraden. Ju högre pH-värde desto snabbare upptag, förklarar Hans Gilljam. 

En statlig utredning har fått i uppdrag att analysera om det bör införas en reglering av högsta tillåtna nikotinhalt i vitt snus och även i snus med tobak[2]. Den utredningen ska vara klar nästa år. Även om utredningen föreslår en högsta nivå så kommer det alltså under lång tid vara möjligt att sälja vitt snus med hög nikotinhalt. Detta även fast det är en produkt som har visat sig locka många barn och ungdomar. 

Tobaksbolagen riktar sig till barn och unga

Folkhälsomyndighetens senaste hälsoundersökning visar att snusandet bland 15-åriga tjejer har ökat från 7 procent 2017/18 till 27 procent 2021/22. Många använder vitt snus.I CAN:s undersökning har tio procent av tjejerna i nian använt vitt snus den senaste 30 dagarna. I gymnasiet är det 22 procent. 

Av snusarna i nian svarar 32 procent att de varken snusat eller rökt innan de började med vitt snus. Av snusarna i gymnasiet gäller det 37 procent.

Tobaksbolagen uppger att de inte riktar in sig på unga, utan på äldre etablerade rökare som de vill ska gå från rökning till snusning. I den statliga utredningen om nya nikotinprodukter, från 2021, ger man en annan bild. Där står:

Det finns åtminstone ett 50-tal olika produkter av tobaksfritt snus med en mängd olika smaker. Det rör sig om smaker av exempelvis mint, frukt och bär eller godis och dessa produkter har marknadsförts på ett sätt som attraherar unga, bl.a. genom s.k. influencers. Det har också förekommit kampanjer där produkterna skickas kostnadsfritt.

Den oberoende Bureau of Investigative Journalism, London, gjorde 2021 ett reportage där de avslöjade hur tobaksbolaget BAT påstod sig marknadsföra vitt snus för inbitna äldre rökare, men egentligen riktade in sig på ungdomar. I reportaget slås fast att BAT:

·      Presenterar nikotinprodukter som lockande i glamorös ungdomsinriktad reklam. 

·      Betalar influensers på sociala media för att marknadsföra vitt snus, bland annat. 

·      Sponsrar musik och sportevenemang, som kan ses av barn.

·      Erbjuder gratis prover av vitt snus, bland annat, i en internationell kampanj som tycks ha lockat personer under 18 år och icke-rökare.

Hans Gilljam menar att det inte råder någon tvekan om att det är den kraftiga marknadsföringen som fått de unga intresserade. Nikotinläkemedel, som säljs utan smaker, lockande paket och influensers, är inget som har lockat unga människor. Trots att produkterna liknar varandra till innehållet. Utvecklingen av det vita snuset får Hans Gilljam att tänka på Ulf Peder Olrogs visa från 40-talet ”Konserverad gröt”.

– Allting går att sälja med mördande reklam, som det heter i visan, säger Hans Gilljam. 

Fotnot: Sedan augusti 2022 är det 18-gräns i Sverige för inköp av vitt snus. Innan dess fanns ingen åldersgräns. 

[1] Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)

[2] En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter, Dir. 2022:111 (pdf 163 kB)

 

Läs vidare