Björn Sundin har inte detaljkunskap om hur det går till i produktionen för att få ut nikotin ur tobaksplantan, men som kemist förstår han de stora dragen.

– Utan att veta några detaljer, så förmodligen kokar man upp plantan så att man löser ut nikotinet. Sedan på något vis dunstar man det.

– Sedan måste det renas också naturligtvis, eller om man löser ut det i sprit eller något annat lösningsmedel.

Till slut har man nikotinvätska kvar. Vätskan kan användas direkt i en e-cigarett. Om det används för vitt snus, så använder man fibrer som tillförs nikotinvätska.

Skulle man kunna jämföra detta med hur man får socker från sockerbetan?

– Det tycker jag är en ganska bra jämförelse. Man renar ju sockret för att få det vita sackaroset.

Så i båda fallen är har man frigjort en ingrediens?
– Ja, men nikotinets ursprung är naturligtvis tobaksplantan, och sockrets ursprung är sockerbetan.

– Det går ju också att framställa nikotin syntetiskt, men det är än så länge olönsamt, säger Björn Sundin.

Läs vidare