Av EU-länderna är det bara i Sverige man får sälja snus (det bruna snuset). Sverige har fått undantaget utifrån att snus har en lång tradition.

Förutsättningen för snustillståndet är att Sverige gör allt man kan för att hindra att snus sprids till övriga EU-länder. Det är detta som Cancerorganisationerna i Finland är tveksam till om Sverige verkligen lever upp till.

– Vi kan inte säga säkert att Sverige inte följer reglerna, men vi ifrågasätter om man gör det. Det här är svår juridik som EU behöver pröva, säger Eeva Ollila. 
I anmälan till EU-kommission är det två saker som lyfts fram:

  • Det kommer in stora mängder snus i Finland via Sverige.
  • Sverige har inte lyckats reglera snus som en tobaksprodukt på nationell nivå.

Ett tecken på den ökade mängden snus i Finland är tullens statistik. År 2014 beslagtog Finland 500 kilo snus, 2019 hade det ökat till 5000 kilo. En stor del av snuset i Finland kommer in via färjorna. Cancerorganisationen skriver i sin anmälan att Sverige tillåter försäljning av snus på färjorna mellan Finland och Sverige i färjorna under finska flagg. Det tillåts också affärer som vänder sig till finländare, som i svenska Haparanda precis vid gränsen mot finska Torneå. Där säljer man snus i mängder som överskrider det som finländare har rätt att ta med sig tillbaka till Finland.

Förutom att mycket snus kommer in via Sverige pekar man i anmälan på att Sverige tillåter viss marknadsföring av snus på internet, och dosor, smaker och paketering som ska attrahera en ung publik. Dessutom med en hög nikotinnivå som ökar risken att snabbt bli beroende. Detta snus når också Finland.

– Jag beklagar starkt att Sverige inte har lagstiftat mot smakerna och inte har gränser för hur  mycket nikotin det får innehålla. Det är en stor anledning till att unga människor använder nikotinprodukter och blir beroende, säger Eeva Ollila.

Förvärrats sen 2010

År 2010 skrev EU-kommissionen en rapport om det svenska snusundantaget. Redan då kunde man se att snusandet hade ökat utanför Sverige, men bara i Finland. I Cancerorganisationens anmälan uppges att situationen har förvärrats kraftigt sedan dess, framför allt i Finland, men även i Estland och Danmark.

Ökningen av snusandet är tydlig från finska skolundersökningar. Det är särskilt bland pojkar som går yrkesprogram som förändringen märks. År 2009 var det fem procent av dem som använde snus, 2019 var det 20 procent. Generellt har det skett en ökning av snusande bland pojkar också i högstadiet, men på en längre nivå, från två procent till fem procent.

– I Finland har vi inte haft någon snuskultur. Det är en ny produkt för oss. När vi gick med i EU 1995 var det knappt någon som använde snus, säger Eeva Ollila.

Hon tycker att det är en mycket sorglig utveckling, att snusandet ökar.

– Det påverkar unga människors kroppar och deras hjärnor. Speciellt när man tänker på nikotinnivåerna i nikotinprodukterna. Det snus som kommer till Finland har ofta höga nikotinnivåer. Det verkar också som att detta snus marknadsförs mot en finsk marknad, säger Eeva Ollila.

Fortsatt ökning i Finland
Cancerorganisationerna är rädd för att snuskonsumtionen kommer fortsätta att öka. Det är därför man anmält Sverige till EU-kommissionen. Organisationen har även anmält Finland.

– EU-domstolen har redan tidigare fastställt att snus inte får säljas på fartyg som seglar under finsk flagg, ändå sker det. Vi har bett kommissionen utreda om Finland bryter mot unionslagstiftningen genom att tillåta att försäljningen fortsätter. Vi har också konstaterat att den mängd som passagerare får föra in i landet är ägnad att främja olaglig handel med snus i Finland.

Det är tillåtet att ta med sig 1000 gram in, en arbetsgrupp för finsk tobakspolitik menar att det skulle vara lagom med 100 gram om det bara ska vara för eget bruk. 
De två EU-anmälningarna rör bara brunt snus. Man är också oroad över ökningen av vitt snus,  men har inte agerat på grund av  EU-lagstiftningen. Vitt snus är inte reglerat inom EU.

– Men Sverige har ett stort ansvar även när det gäller det vita snuset. Majoriteten av produkterna kommer ifrån Sverige. Om Sverige har en stark lagstiftning mot det vita snuset så får det betydelse även i Finland och övriga EU, säger Eeva Ollila.

Hon ser ett ökat intresse för det vita snuset i Finland, framför allt bland flickor. Siffror från svenska regeringen visar också på en stor nordisk marknad. Den svenska regeringens uppskattar att 15–18 miljoner dosor vitt snus säljs till svenska konsumenter. Försäljning genom gränshandel till Norge, Finland och Danmark uppskattas ske i ungefär samma storleksordning.

– I Finland har rökningen minskat bland både pojkar och flickor. Sedan har användningen av brunt snus ökat bland pojkarna.  Nu är det stor risk att vi får se samma ökning vad gäller vitt snus bland flickor, säger Eeva Ollila. 
Hon önskar att politikerna i Sverige skulle förbjuda smaksättning på både vitt och brunt snus och att nikotinnivåer skulle begränsas.

– De som förespråkar snus menar ju att det ska vara som ett alternativ till cigaretter. Men i så fall kan det väl räcka med att snuset smakar och luktar som tobak? Då kan tidigare rökare använda det, samtidigt som det inte blir så lockande för unga människor, som aldrig rökt, att börja snusa.

– Värt att nämna är också att de pojkar som snusar ofta röker också. För barn det tycks ofta vara lättare och billigare att få tag i snus än på cigaretter. Dessa pojkar får i sig väldigt hög nivå av nikotin.

Läs vidare