En stor majoritet av världens befolkning (90 %) bor i länder som omfattas av Tobakskonventionen. Trots det fortsätter tobaksbolagen att påverka politiken på många håll. Det visar  Global Tobacco Industry Interference Index 2021 som undersökt hur väl länderna lyckas följa Artikel 5.3, att hålla tobaksindustrin utanför folkhälsopolitiken.

När pandemin förvärrades under 2020 riktade tobaksindustrin in sig på COVID-relaterad hjälpverksamhet, som att stödja sjukvård i desperat behov av extra resurser. I minst elva av länderna som tog emot välgörenhet inom vården, påverkade det samtidigt tobaksskatten till tobaksbolagens fördel. Det är ofta samma departement som ansvarar för sjukvård och tobakskontroll.

Sjukvården hamnar ofta i paradoxala situationer. Vårdinstanser specialiserade på patienter med tobaksrelaterade sjukdomar tar emot stöd från tobaksindustrin i form av ekonomiskt bidrag till fonder såväl som donationer, respiratorer och skyddsutrustning.

Förutom välgörenhet förbättrar tobaksindustrin sitt anseende genom att köpa in sig i andra verksamheter som är förknippade med hälsa. I Kanada exempelvis samarbetade regeringen med företaget Medicago Inc. som utvecklade COVID-19 vaccin. Phillip Morris är delägare i företaget och tobaksbolaget var snabba med att publicera sin roll i utveckling av vaccinet.

Tobaksindustrin kan också påverka beslutsfattandet genom det som i rapporten benämns revolving doors (svängdörrar). Det vill säga att personer går mellan positioner i tobaksbolag och politiken.  I Chile exempelvis fick finansministern ett chefsjobb på BAT, British American Tobbaco.  I Colombia gick en person från att vara ansvarig för regeringskontakter på Philip Morris till att bli vice finansminister.

I rapporten ges också exempel på framsteg. I Chile måste tobaksbolagen varje år rapportera till hälsoministeriet och redogöra för detaljer vad gäller donationer till offentliga institutioner, universitet, kulturinstitutioner, idrottsorganisationer och frivilligorganisationer. Filipinerna beslutade under 2020 att inte ta emot några donationer eller assistans från tobaksindustrin. Detta skedde som ett svar på att välgörenheten ökade under pandemin.

Regeringar kan hålla tobaksbolagen borta från politiken, men det kräver strikta riktlinjer, skriver man i rapporten och varnar för tobaksbolagens falskspel:

”Många regeringar lät sig påverkas av tobaksbolag som Philip Morris, British American Tobacco och Japan Tobacco International som ville att nya produkter skulle godkännas och uppgav att de var på väg att sluta med cigaretter. I verkligheten sålde de mer cigaretter samtidigt som de motarbetade regleringar som skulle ha kunnat minska cigarettförsäljningen.”

Läs vidare