Att cigaretter är farligt för hälsan är idag allmänt känt, men få vet hur tobaksföretagen arbetar för att fortsätta göra människor beroende av nikotin. Det senaste årtiondet har många nya nikotinprodukter lanserats, som enligt tobaksindustrin syftar till att hjälpa inbitna rökare att sluta. Nu visar statistik att dessa produkter har inneburit att nya grupper har blivit beroende av nikotin, framför allt minderåriga och kvinnor.

Är det här en tråkig utveckling?

Nej, inte för tobaksindustrin. Beroendet är ju deras affärsidé. Med tanke på att 30 procent av svenska befolkningen är beroende av nikotin är det en framgångssaga. En saga som aldrig tycks ta slut. Det finns alltid nya generationer att vilseleda. För 50 år sedan handlade det om cigaretter, nu om vitt snus, e-cigaretter, puffbars, heat-not-burn och så vidare. Produkterna skiftar alltså form och namn, men syftet är och kommer alltid att vara detsamma – att tjäna pengar. Och det går extremt bra. Tobaksindustrin är en av världens mest lönsamma industrier.

Världshälsoorganisationen (WHO) har sett igenom tobaksindustrins strategier och upprepar att tobaksindustrin inte är en part att involvera för att förbättra folkhälsan. Budskap som ”We deliver a smokefreefuture” eller ”Unsmoke the world” handlar inte om att rädda människor från rökdöden, utan om att hitta nya sätt att rekrytera nya konsumenter och behålla de gamla. Tobaksindustrin är inte the ”good guys” utan en oetisk industri som tar till alla knep för att bibehålla sina vinster.

I den här temaserien granskar vi hur tobaksindustrin påverkar samhället med sina metoder, och hur såväl barn som politiker påverkas av det. Frågan är högaktuell med tanke på den proposition om reglering av nya nikotinprodukter som riksdagen ska rösta om i juni.

Första veckan granskar vi denna proposition, där en ny nikotinlag föreslås. Vi undersöker varför det även i fortsättningen föreslås vara tillåtet att tillsätta smaker i vitt snus, trots att man vet att det är just det som nu lockar alltfler minderåriga att bli beroende av nikotin? Vi lyfter också begreppet tobaksfritt, och  varför tobaksplantan kan jämföras med sockerbetan.

Andra veckan granskar vi hur det svenska EU-undantaget kring snus  drabbar grannländer, och varför Finska cancerfonden har stämt Sverige.

Tredje veckan fördjupar vi oss i den lobbyverksamhet som har stor påverkan på folkhälsopolitiken såväl inom Sverige, EU och globalt. Vi påvisar brister i politikernas ansvar att följa tobak- och barnkonventionen och hur tobaksbolagen utnyttjat coronapandemin.

Fjärde veckan lyfter vi några av de metoder som tobaksindustrin använder. Metoder som syftar till att tvätta varumärket rent från cigarettrök, påverka politiska beslut, och rekrytera nya konsumenter – framför allt barn.

Femte och sista veckan lyfter vi konsekvenserna av tobaksindustrins framgång, och visar varför tobaksbruk inte bara är en idealistisk fråga om frihet, eller en fråga för individen som själv brukar, utan en fråga som hela samhället behöver ta ansvar för att påverka.

Läs vidare