Riksdagen sa ja till regeringens förslag om upphettade tobaksvaror. Det handlar om att det ska införas ett förbud mot karakteristisk smak och att det ska vara möjligt att genom myndighetsföreskrifter reglera krav på informationstexter och hälsovarningar för dessa produkter.

Upphettade tobaksprodukter används inte i så stor utsträckning i Sverige. Flera  av riksdagsledamöterna sade i debatten att de fått googla för att förstå vad det var för produkt de skulle ta ställning till. De kände inte till den så väl.

Möjligen är det så att dagens politiska enighet underlättas av att det här är produkter som inte riktigt har fått fäste på den svenska marknaden än. För en gångs skull ligger vi som lagstiftare steget före, sade Karin Sundin (S), i debatten.

Tobaksvarorna hettas upp för att producera ett utsläpp som innehåller nikotin och andra kemikalier. De inandas sedan av användarna. Beroende på dess egenskaper kan produkten vara rökfri eller en sådan man röker.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska meddela föreskrifter om vilka upphettade tobaksvaror som ska anses ha karakteristisk smak. Regeringens förslag har lagts utifrån krav från EU.

Tobaksfakta har tidigare skrivit om MP:s och SD:s motioner i frågan. Samtliga motioner avslogs.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/genomforande-av-nya-krav-pa-upphettade-tobaksvaror_hb01sou9/

Läs vidare