Sverige och 179 andra länder, samt EU, har förbundit sig att följa WHO:s konvention för tobakskontroll (The WHO Framework Convention on Tobacco Control). En viktig del i konventionen är artikel 5.3, att folkhälsopolitiken ska skyddas från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin. I The Global Tobacco Industry Interference Index undersöks återkommande om länderna lever upp till kraven i artikel 5.3.

Höga poäng sämre följsamhet

Länderna poängsätts, ju högre poäng desto fler avvikelser från artikel 5.3. Sverige får 61 poäng och hamnar därmed på plats 53 av de 90 undersökta länderna. Av Nordens länder är också Norge med i årets granskning. Norge klarar sig betydligt bättre, med 43 poäng hamnar de på 14:e plats. En skillnad mellan Sverige och Norge gäller Tobaksindustrins deltagande i politiska beslut: I Norge tilläts inte något samarbete med tobaksindustrin vad gällde tobakslagstifting medan Sverige inte hade någon policy för förhållningssätt gentemot tobaksindustrin.

Kritik på alla punkter

Granskningen bygger offentliga källor och har delats in i kategorier utifrån de krav som ställs i artikel 5.3. Kategorierna är: tobaksindustrins deltagande i politiska beslut, tobaksindustrins deltagande i CSR aktiviteter (Företags samhällsansvar), fördelar för tobaksindustrin, onödigt samröre med tobaksindustrin, transparens, intressekonflikt och förebyggande åtgärder. Sverige kritiseras i samtliga av kategorierna, och i många fall är det mycket hård kritik.

Tobaksindustrins deltagande i politiska beslut: Sverige har inte någon policy för att implementera artikel 5.3. Det gör att tobaksindustrins lobbyister har stora möjligheter att sprida desinformation om sina produkter. Industrin har lyckats försena och försvaga lagarna kring vitt snus vilket har resulterat i nikotinberoende bland unga. Regeringen och svenska parlamentsledamöter i EU stöder öppet tobaksindustrin istället för att lita på oberoende vetenskapliga bevis.

Företags samhällsansvar: Beslutsfattare på hög nivå och hållbarhetsexperter har blivit lurade att delta i seminarier och konferenser där det inte är tydligt att industrin står bakom. Tobaksindustrin har genom samarbeten med välrenommerade frivilligorganisationer, som Håll Sverige Rent exempelvis och fått sig själva att framstå i positiv dager. Håll Sverige Rent har samarbetat med flera tobaksbolag och engagerat barn att plocka fimpar och annat skräp från tobaksprodukter.

Fördelar för tobaksindustrin: Det tog regeringen sex år att reglera vitt snus och man har misslyckats med att skydda ungdomar från det skadliga nikotinberoendet. Sverige beskattar fortfarande inte alla upphettade tobaksprodukter (heated tobacco products), vilket gör att industrin kan marknadsföra dem som prisvärda för unga.

Onödigt samröre med tobaksindustrin: Höga regeringsföreträdare, även statsministern, har visat sitt stöd för tobaksindustrin i sociala media. Höga regeringsföreträdare har stött tobaksindustrin på olika sätt, bland annat vid ett evenemang för livsmedelsindustrin då snus framhölls som ännu en ”matprodukt” med potential att rädda miljontals rökares liv.

Transparens: Det finns inte några regler för transparens. Regeringen kräver inte att det blir registrerat när politiker träffar företrädare för tobaksindustrin, eller lobbyister för tobaksindustrin.

Intressekonflikt: Regeringen förbjuder inte bidrag från tobaksbolag och dess lobbyister till politiska partier och politiker. Man kräver inte heller öppenhet kring det.

Förebyggande åtgärder: Regeringen har inte genomfört regler för att förhindra bidrag och inflytande från tobaksindustrin. Man har inte infört någon uppförandekod för tjänstemän och politiker i förhållande till tobaksindustrin. Det finns inte någon plan för att på ett tydligt sätt informera om artikel 5.3.

Källa:
Sammanfattning Sverige
Sammanfattning Norge
Hela rapporten

Relaterade artiklar:

Håll Sverige rent försvarar sitt samarbete med Swedish match 
Artikel 5.3 märktes inte i socialutskottet

Om granskningen

Undersökningen genomförs av The Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC). De samarbetar med regeringar, institutioner och organisationer världen runt för att artikel 5.3 ska implementeras. Centrets partners är bland annat WHO:s sekretariatet för tobakskonventionen och STOP, Stopping Tobacco Organizations and Products, en global vakthund för tobaksindustrin, vars syfte är att avslöja tobaksindustrins strategier och taktiker.

 

Läs vidare