Riksdagens socialutskott höll debatt i riksdagen 21 mars angående ANDTS-strategin. På många sätt var det kända tongångar när man kom in på frågan om de så kallade tobaksfria nikotinprodukterna.

Socialdemokraternas Karin Sundin och Vänsterpartiets Maj Karlssons är positiva till ett smakförbud för vitt snus. Moderaterna och Sverigedemokraterna markerade tydligt att man fortsatt är motståndare till det. M:s Johan Hultgren menade att smakförbud är en klåfingrighet och SD:s Leonid Yurkovskiy ansåg att det är naivt att tro att ett smakförbud skulle ha någon påverkan på användningen.

Karin Sundin (S) replikerade att smakfrågan måste ses i ett större sammanhang. Hon sade:

– Den stora frågan är hur dessa produkter – på det sätt som de marknadsförs och under det regelverk som de verkar – faktiskt når fram till ungdomar, som börjar använda dem utan att de har rökt och utan att de har använt brunt snus.

Leonid Yurkovskiy, Sverigedemokraterna, som generellt är positiv till vitt snus, sade att SD är öppna för att man ser över marknadsföringen mot unga och även ett nikotintak för produkterna. Ett nikotintak är även Johan Hultberg (M) positiv till.

KD önskar åtgärder

Dan Hovskär från Kristdemokraterna gick inte in i något replikskifte med övriga partier om det vita snuset, men uttryckte stor oro för ungas ökande användning av det. Han sade:

– Den ökande användningen av tobak och nikotinprodukter bland barn och ungdomar är oroande. Vi behöver titta på ytterligare åtgärder. Det är angeläget att på något sätt stoppa denna utveckling och att värna barns rätt till frihet från nikotin och tobak.

Socialutskottet tar beslut om ANDTS:s strategin 3 april. Förslaget från socialutskottet är att avslå samtliga motioner i väntan på att regeringen lägger fram en ny ANDTS:s strategi.

Jämföra skadlighet

Johan Hultberg (M) och Leonid Yurkovskiy  (SD) sa i debatten att man önskar en ny strategi som gör tydlig åtskillnad mellan olika tobak- och nikotinprodukters skadlighet och som fokuserar på det förebyggande arbetet och på att reducera skador.

Regeringen gav 2023 Folkhälsomyndigheten i uppdrag att beskriva tobaks- och nikotinprodukters skadlighet i relation till varandra. Folkhälsomyndigheten kom fram till att alla produkter innebär risker och att det bästa för folkhälsan är att reglerna alla tobaks- och nikotinprodukter mer likt varandra.

En statlig offentlig utredning ska presenteras i slutet av mars. I direktiven för utredningen En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter står att man ska:

Analysera konsekvenserna av en eventuell förändring av det övergripande målet för ANDT-politiken som tar hänsyn till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka, bl.a. i förhållande till Sveriges internationella åtaganden och EU-rätten.

 

Källor:
Direktiv SOU:En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter 

Folkhälsomyndigheten om olika produkter skadlighet i relation till varandra

 https://tobaksfakta.se/folkhalsoexperter-i-sverige-och-danmark-vill-reglera-nikotinet/

socialutskottets betänkande ANDTS

Läs vidare