Sverige har ratificerat WHO:s tobakskonvention. I artikel 5.3 står det att folkhälsopolitiken ska skyddas från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin.

Beslutsfattare rekommenderas att ha så lite kontakt som möjligt med företrädare för tobaksindustrin, och offentligt redovisa eventuella kontakter.
Under tiden som Nicklas Attefjord satt som miljöpartistisk ledamot i socialutskottet, mellan februari och november 2021, var detta inte någonting som diskuterades i utskottet.

– När jag kom in kände jag inte till vad det stod i konventionen och den nämndes aldrig vad jag vet. Jag fick vetskap om konventionen vid ett seminarium som Tobaksfakta anordnade.

Under Attefjords tid i socialutskottet tog politikerna ställning till ANDTS-propositionen. Där förslogs att tobaksbegreppet skulle utvidgas och också omfatta nikotinprodukter, som exempelvis vitt snus och e-cigaretter. Det uppskattades inte av företrädare  för snustillverkare.

– ANDTS-strategin handlade ju om tobak som tobak, och gjorde inte någon skillnad på produkterna medan de ville ha ett case- att se på snus, kanske inte som någon hälsoprodukt, men inte som något skadligt, berättar Nicklas Attefjord.

Nicklas Attefjord blev kontaktad av företrädare för snustillverkare som argumenterade för sin sak. Attefjord höll inte med dem.

– Men jag kände igen deras formuleringar i argumenten när jag debatterade med andra politiker, säger han.

När ANDTS-strategin debatterades i riksdagen i juni gick Nicklas Attefjord hårt åt tobaksindustrin. Han sa bland annat:

”Den här industrin har med tiden utvecklat sina produkter för att kunna lägga ut dimridåer, eller kanske snarare rökridåer, för att kunna fortsätta sälja sina produkter. Det handlar om allt från filter till så kallade lightcigaretter och från snus till portionssnus och nu också det så kallade vita snuset. I grunden är det såklart samma affärsidé: Introducera produkten så tidigt som möjligt och få dina kunder att skriva under ett kontrakt av kemiskt beroende så kommer pengarna att ticka in månad efter månad.”

– Efter debatten fick jag ett  mejl från generalsekreteraren för Snustillverkarföreningen som tyckte att jag skulle be om ursäkt till snustillverkarna och att man inte kan säga såna saker i kammaren, berättar Nicklas Attefjord.

Han visade mejlet för partiets gruppledare i riksdagen.

– Vi bara skrattade åt det, och sen gjorde vi inte någonting mer åt saken.

Under sin tid som riksdagsledamot var Nicklas Attefjord också med vid ett webbinarium om ANDTS. Det anordnades av Snusforum, som drivs av Svenska Snustillverkarföreningen.

Han tycker att det var rätt att ställa upp på debatten.

– Det var ju en paneldebatt, alla partier var ju där, så jag tänkte att då blir det konstigt om inte vi är där. Och jag anpassade ju inte mina budskap.

– Det var ju en öppen transparent tillställning, vem som helst kunde gå in och se vilka som stod bakom, vilka som var där och vilka frågor som ställdes. Det är liksom lite skillnad på vad som sker på en lunch med en representant mellan skål och vägg och vad som är öppet och transparent, säger Nicklas Attefjord.

Attefjord är inte den enda som har reagerat över politikers kontakter med tobaksindustrin. Gabriel Wikström, Regeringens samordnare för Agenda 2030 och tidigare socialdemokratisk folkhälsominister, säger i Tobaksfaktas rapport Diskrepanser inom tobakspolitiken att det är djupt problematiskt med de kontakter som är mellan tobaksindustrin och politiker. Det finns interpellationer och motioner där man kan misstänkta att de är skrivna av lobbyister från tobaksbolagen rakt av. Detta granskas inte i någon större utsträckning, säger Gabriel Wikström.

Men det finns också politiker som tycker att Sverige väl lever upp till artikel 5.3. Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet, är en av dem. Tobaksfakta frågade per mejl: Hur förhåller du och dina partikollegor er till Tobakskonventionen artikel 5.3?

Anders W Jonsson svarar:
”När Sverige fastställer sin politik på olika områden likväl som när den sen genomförs ska det ske med beaktande av våra grundlagar. Kraven på öppenhet och transparens är mycket högt ställda. Så är även alla medborgares rätt att uttrycka sin åsikt och påverka det politiska beslutsfattandet. Vi anser att Sverige uppfyller de krav som tobakskonventionens artikel 5.3 ställer”.

FOTNOT: Niklas Attefjord är inte längre politiker

Läs vidare