DN ber två 17-åringar testa butiker från svenska företag som säljer vitt snus på nätet. På några av sidorna kommer de in och kan köpa snus. På försäljningssidor är fullt med lockande texter om produkterna. Vid beställningen av produkter kommer också extra lockvaror med.

– Jag tycker att företagen riktar reklamen till unga med tanke på alla smaker som de skapar. Och de gör dosor med glitterpärlor för att speciellt unga tjejer ska vilja köpa. Jag ser väldigt mycket snus på sociala medier, säger 17-åriga Signe i Dagens Nyheters reportage.

År 2022 kom lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Det är sedan dess förbjudet att sälja vitt snus till minderåriga. Det ställs också krav på att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring. Den får inte vara påträngande eller uppmana till bruk.

Tobaksfakta har tidigare berättat om att Konsumentverket har upptäckt flera fall av marknadsföring som inte följt lagstiftningen. Inget ärende har hittills gått vidare till domstol. Konsumentverket försöker i första hand få företagen att rätta sig efter påpekandena från myndigheten.

Källa:
Artikeln i DN (låst för icke-prenumeranter)

https://tobaksfakta.se/vitt-snus-inte-mattfullt-marknadsfort/

https://tobaksfakta.se/kategori/tobakspolitik/tobakspolitik-i-sverige-och-eu/

Läs vidare