Sverige har en låg risk för plötslig spädbarnsdöd. Varje år dör två av 10 000 barn. Det har länge varit känt att rökning är en riskfaktor, men det har varit mer okänt om snus också är det. Nu har forskarna genomfört en registerstudie med över två miljoner barn födda mellan 1999 och 2019 och resultaten visar på en trefaldigt ökad risk för plötslig spädbarnsdöd om mamman snusar. Snusning under graviditeten visade sig också vara förknippat med 70 procent ökad risk för död under det första levnadsåret – oavsett orsak.

Snus kan innehålla betydligt större mängder nikotin än cigaretter, och det gäller även det vita snuset som många kvinnor använder. Anna Gunnerbeck, barnläkare och forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien, säger till forskning.se att resultaten visar att nikotin är en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd och att slutsatsen av studien därför är att alla typer av nikotinprodukter bör undvikas under graviditeten.

Läs mer på forskning.se
Läs studien här

Läs vidare