Tobaksfakta har tidigare skrivit om preliminära resultat som visade att snusare svarar sämre på nitroglycerin. Nu har resultaten gått från att vara preliminära till fastställda. I Plos One presenteras en studie av långtidssnusare, som har exponerats för nikotin under en lång period. Man konstaterar att nitroglycerin inte ger samma effekt för denna grupp som för icke-snusare.

Precis som de preliminära studierna visade har snusarna också mer problem med kärlstyvhet.

– Det finns belagt att en ökad styvhet av blodkärlen höjer risken för hjärtinfarkt och stroke.

Det säger Magnus Lundbäck, docent i kardiologi, Karolinska Institutet, och en av forskarna bakom studien.

Den nya studien vidgar förståelse för det som tidigare forskning visat: att även om snusare inte löper högre risk att få en hjärtinfarkt eller en stroke så löper de en högre risk att dö om de väl drabbas.

I ljuset av bland annat denna kunskap om nikotinets påverkan är Magnus Lundbäck mycket oroad över att det så kallade ”vita snuset” har fått en så stor spridning.

– Det innehåller stora mängder nikotin som är ett mycket potent gift med flera dokumenterat dåliga effekter på människan, såväl på kärl och hjärta som på hjärnan.

Magnus Lundbäck säger att tobaksindustrin just nu pumpar ut olika snusprodukter till konsumenter över hela världen.

– Man saluför det som nära nog helt ofarligt, inte minst i jämförelse med tobaksrökning. De som man inriktar sin marknadsföring emot är i regel unga och i vissa fall mycket unga. Det som sker nu är att en hel generation av nikotinister skapas i hög takt. Det ger konsekvenser för folkhälsan som vi ännu inte kan överskåda, säger Magnus Lundbäck.

 

Läs vidare