Fenomenet tas upp i artikel på nätverket STOP:s webbplats.

Klassificeringen bedöms av tredje part och indikerar för investerare, beslutsfattare och allmänheten hur hållbart ett företag är. Bedömningarna tar hänsyn till ett företags miljöpåverkan, sociala påverkan och dess styrning.

Eftersom klassificeringssystemen är bristfälliga kan tobaksföretag få höga betyg, vilket ger ett felaktigt intryck av att de är miljömässigt och socialt hållbara.

Läs vidare